Op rijksoverheid.nl onder Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). SDE is een stimuleringsregeling van de overheid: 'De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame... Vorige

Subsidie voor energiebesparing in koopwoningen

De gasprijs stijgt en de vraag is wat de beste wijze is om de woning te isoleren

Kijk op: https://www.verbeterjehuis.nl/. De site geeft aan welke 'verbeteringen je je huis energiezuiniger en duurzamer kan maken. Je ziet ook meteen wat het jou kost en oplevert.'

'Verbeterjehuis.nl is ontwikkeld door de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties'. Milieu Centraal is een stichting: https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu_Centraal

Bepaal de beste isolatiemethode.

 

************************************************************

Gaat u isolerende maatregelen treffen? Check de subsidiewijzer!!

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/

 

Kijk op: 

- energiebespaarlening.nl/particulieren/voorwaarden-energiebespaarlening/

svn.nl/ om de gemeentelijke duurzaamheidsleningen te vinden

- commerciële organisaties zoals independer.nl/lenen/fi/freo.aspxhttps://www.greenloans.nl/, banken

- Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) tot eind 2020: rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh

********************************************************************

 

Let op: subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is tijdelijk: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh 

 

Subsidieregeling voor specifieke apparaten:

rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voor-welke-apparaten

 

Er is geen landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen:

rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/vraag-en-antwoord/krijg-ik-subsidie-voor-een-zonneboiler-of-voor-zonnepanelen

 

***********************************************************

€ 100 miljoen voor energiebesparing in koopwoningen

Nieuwsbericht | 26-01-2016 | 16:30

Quote. Het kabinet stelt € 100 miljoen beschikbaar om energiebesparing in de koopsector te versnellen. Hiervan wordt € 80 miljoen besteed aan een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in koopwoningen en een voorlichtingscampagne. Voorwaarde is dat een particuliere woningeigenaar of Verenigingen van Eigenaren (VvE) een omvangrijke combinatie van energiebesparende maatregelen neemt in een bestaande woning. De details van de subsidieregeling worden uiterlijk in de zomer bekend gemaakt, zo schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) vandaag aan de Tweede Kamer.

Het resterende bedrag wordt gebruikt om het Nationaal Energiebespaarfonds te verbeteren en voor innovatie bij bedrijven, gemeenten en andere (markt)partijen. Ook komt het Rijk samen met partijen van het Energieakkoord met een voorlichtingscampagne om energiebesparing te stimuleren.

De subsidie kan niet gebruikt worden voor een enkelvoudige energiebesparende maatregel of energieopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen. Voor duurzame energieopwekking via zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels heeft het ministerie van EZ wel subsidie beschikbaar. Beide subsidies mogen gecombineerd worden met een lening uit het Nationaal Energiebespaarfonds, zodat woningeigenaren desgewenst de hele investering op deze manier kunnen betalen.

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel uit het Energieakkoord uit 2013. Eerder maakte minister Blok verschillende afspraken om energiebesparing te stimuleren in zowel de koop- als huursector. Voorbeelden hiervan zijn de stimuleringsregeling energieprestatie huursector, fonds energiebesparing huursector, het energielabel en het Nationaal Energiebespaarfonds.

De afspraak over de € 100 miljoen is gemaakt bij de onderhandelingen over het Belastingplan 2016.

Unquote

Minister Blok ( Wonen & Rijksdienst) informeert de Tweede Kamer over de extra middelen die worden ingezet voor energiebesparing...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-01-2016

 

Let op: de termijn waarbinnen u als consument de BTW kunt terugvragen op de aanschaf/installatie van uw zonnepanelen is ingekort tot 6 maanden na afloop van het jaar van uw aankoop.   BTW terugvragen over zonnepanelen: belastingdienst.nl/vereenvoudigde-werkwijze-voor-particulieren-die-btw-terug-willen-vragen-over-zonnepanelen  Volgende
Back to home

Oplossingen