Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Hoe gaat u na of er een testament is? www.centraaltestamentenregister.nl.    Veelal wordt het vermogen in delen aan familieleden nagelaten, gedeeltelijk bij leven en gedeeltelijk bij overlijden. Hierna bespreken wij eerst de wettelijke verdeling en vervolgens door u zelf te kiezen regelingen bij overlijden.... Vorige

Codicil

Voor bepaalde regelingen, nalaten van gespecificeerde meubels, kleding, sieraden (mits geen som geld of aandelen of benoeming van de executeur), de regeling van de begrafenis/ crematie of een donorcodicil, is een handgeschreven, gedateerd en ondertekend stuk (codicil) voldoende. U kunt het stuk zelf bewaren. Het is echter zinvol dit stuk in bewaring te geven aan een notaris om verlies te voorkomen.

Het codicil wordt geopend na het overlijden door de houder. Begunstigden, anders dan erfgenamen, hebben geen recht op inzage van het gehele codicil. De goederen zijn toegedeeld en geven geen recht op verrekening met een testamentaire nalatenschap, tenzij expliciet inbreng in het testament vermeld staat. Als goederen ontbreken of goederen bij leven al geschonken zijn, is het niet mogelijk het codicil uit te voeren. Er is dan geen recht op compensatie. Herroepen van een codicil kan eenvoudig door het stuk te vernietigen.

 

Voor meer informatie zie notaris.nl onder https://www.notaris.nl/legaat-krijgen.   

Voorbeeldtekst: Ik, ondergetekende, ...., woonachtig te..., geboren op...te..., legateer aan.... de volgende stukken...

Ondergetekend te... op...

Codicil: notaris.nl/wat-kan-ik-nalaten-via-een-codicil

Rijksvastgoedbedrijf zoekt actief! rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/o/onbeheerde-nalatenschappen-aanmelden Quote Jaarlijks overlijden in ons land honderden mensen... Volgende
Back to home

Oplossingen