https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35249_wet_homologatie_onderhands eerstekamer.nl quote Dit wetsvoorstel regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering... Vorige

Flitsfaillissement, pre-pack, stille bewindvoering

Aan het Hof van Justitie van de Europese Unie is de vraag gesteld (europa-nu.nl/id/vh7dotzstjz1/prejudiciele_vraag) hoe de pre-pack (stille bewindvoering: https://www.google.nl/webhp#q=wat+is+een+pre-pack) rondom het faillissement van Estro Groep B.V. zich verhoudt tot Europese jurisprudentie en regelgeving.

 

Uitspraken kunnen verstrekkende gevolgen hebben op national terrain (minbuza.nl/binaries/content/assets/ecer/ecer/import/hof_van_justitie/vaak-gestelde-vragen-over-het-hof-van-justitie-van-de-europese-unie)

 

De negatieve uitspraak over flitsfaillissementen (https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=flitsfaillissement+europees+hof)

heeft tot gevolg dat werknemers en schuldeisers  een sterke basis hebben om procedures te beginnen tot vergoeding van geleden schade.

De uitspraak via curia.europa. (curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=nl):

 

De prejudiciële vraag via rechtspraak.nl:

 

Op Google zijn vele reacties en analyses van juristen te vinden, zoals: https://www.wijnenstael.nl/publicaties/3439.

 

21 juni is een belangrijk verdrag getekend tegen belastingontduiking door multinationals. Rijksoverheid/ Ministerie van Financiën Quote EU-landen pakken belastingontwijking aan Nieuwsbericht | 21-06-2016 | 06:00 De 28 landen van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over een omvangrijk pakket... Volgende
Back to home

Oplossingen