Inschrijvings- en publicatievereisten/Handelsregister   De inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) is openbaar. Daarin kunt u nagaan wat het doel van de vennootschap is, wie de bestuurders zijn en wat hun bevoegdheden zijn. Helaas is geen inzicht mogelijk in de aard van de aandeelhouders, tenzij sprake is van één aandeelhouder... Vorige

UBO-register

pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/belastingnieuws/overig/ubo-registratie-is-gestart.=Belastingnieuws

 

kvk.nl

quote

De belangrijkste vragen over het UBO-register

Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register.

Vanaf 27 september moeten veel organisaties UBO's gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.

Wat weten we nu al over UBO's en het UBO-register? Lees hier de 5 belangrijkste vragen en antwoorden.

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/de-belangrijkste-vragen-over-het-ubo-register/_mkb_39_2020

 

 

*****************************************************************************

In het kader van anti-witwas zal op grond van de EU-richtlijn (4de anti-witwas richtlijn) een wet aangenomen worden. Daarin is vastgesteld dat in een register de uiteindelijke belanghebbenden van een BV of CV geregistreerd worden. De informatie zal publiek beschikbaar zijn.

 

https://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e130009_voorstel_voor_een

Quote: Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141)(Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn). Unquote

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#label/aACTIE/WhctKJVRQLbRPdbgnXFnNcLlRFJQjlZgwkSQWnxWzlNhTCwwBvWvQlfDZBQLFpFcMwFkpqv

Er is sprake van een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met een partner, direct of indirect een belang heeft van tenminste 5% in het geplaatste... Volgende
Back to home

Oplossingen