Belastingplan 2018 aangenomen in 2de kamer op 23 november 2017 definancielesite.nl/book/page/1206-belangrijkste-belastingwijzigingen-per-1-januari/ eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34785_belastingplan_2018   ************************************************************************ Prinsjesdagstukken... Vorige

Tarieven 2018

Overzicht heffingskortingen, schijven en tarieven loon- en inkomstenbelasting en premie

voor de volksverzekeringen.

 

Heffingskortingen 2018

Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd: €2.265

Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd: € 1.157

Afbouwpercentage algemene heffingskorting: 4,683%

Minimum algemene heffingskorting: € 0

Maximum arbeidskorting: € 3.249

Afbouwpercentage arbeidskorting: 3,6%

Minimum arbeidskorting: € 0

Opbouwpercentage arbeidskorting: 28,067%

Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting: € 2.801

Jonggehandicaptenkorting: € 728

Ouderenkorting (lagere inkomens): € 1.418

Ouderenkorting (hogere inkomens): € 72

Alleenstaande ouderenkorting: € 423

 

Schijfgrenzen 2018

Einde eerste schijf: € 20.142

Einde tweede schijf geboren voor 1 januari 1946: € 34.404

Einde tweede schijf geboren na 1 januari 1946: 33.994

Einde derde schijf: € 68.507

 

Gecombineerde tarieven inkomstenbelasting/loonbelasting

en premie voor de volksverzekeringen 2018

Tarief eerste schijf onder AOW-leeftijd: 36,55%

Tarief eerste schijf boven AOW-leeftijd: 18,65%

Tarief tweede schijf onder AOW-leeftijd: 40,85%

Tarief tweede schijf boven AOW-leeftijd: 22,95%

Tarief derde schijf: 40,85%

Tarief vierde schijf: 51,95%

REGEERAKKOORD 'VERTROUWEN IN DE TOEKOMST' Lees het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' Lees het eindverslag van informateur Zalm Lees de doorberekening... Volgende
Back to home

Oplossingen