waarderingskamer.nl.  Quote: De Waarderingskamer publiceert jaarlijks de gemiddelde stijgingen en dalingen van WOZ-waarden per gemeente. Unquote   Zoek de WOZ waarde van elk pand op basis van adres of zelfs lokatie op de kaart. wozwaardeloket.nl/index.jsp?a=1&accept=true&  Achtergrond:  Vorige

Hypotheekrentebijtelling

Voor woningbezitters die de hypotheekrente aftrekken in de 4de schijf geldt soms een hypotheekrentebijtelling. Dat is het geval als de bijtelling wegens de oplopende hypotheekrenteaftrek beperking groter is dan de hypotheekrenteaftrek. http://bit.ly/dfs120-ltv-renteaftrek. Voorbeeld rijksoverheid.nl:

Quote

Kunt u de berekening bevestigen dat een belastingplichtige die met een deel van het belastbaar inkomen uit werk en woning in de vierde belastingschijf valt, 2000 euro hypotheekrente heeft betaald en een eigenwoningforfait moet betalen van 1950 euro in 2017, een bedrag van (2000- 1950) 50 euro mag aftrekken tegen 52% en dus 26 euro aftrek krijgt? 1) 2 Kunt u bevestigen dat dezelfde belastingplichtige door de tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning in 2017 een bijtelling krijgt van (2%x2000) 40 euro en dus per saldo 14 euro hypotheekrentebijtelling moet betalen?

Unquote

 

Meer info:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/08/antwoorden-op-kamervragen-tariefmaatregel-eigen-woning 

Ouderlijke woning en kinderen (zie ook: Schenken). Sommige adviseurs hebben vóór 2001 ouders geadviseerd het eigendom van hun woning over te dragen aan hun kinderen. Dat kan door het eigendom over te dragen onder schuldigerkenning en een huurovereenkomst af te sluiten. Ook kan het doel bereikt worden door een beperkt eigendom (bloot eigendom) over te dragen en... Volgende
Back to home

Oplossingen