Aftrekbaarheid schenkingen/giften. belastingdienst.nl/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften Overzicht ANBI's: belastingdienst.nl/anbi_vereniging_sbbi/ Overzicht... Vorige

Check of uw gift aftrekbaar is? Kies voor een periodieke gift

Geef aftrekbaar http://bit.ly/dfs464-aftrekbaarheid-giften door:

 

1. gewone gift aan een ANBI of steunstichting SBBI

 

2. periodieke gift zonder drempel dus VOLLEDIG aftrekbaar, aan ANBI of een vereniging

 • voorwaarden zoals een overeenkomst: http://bit.ly/dfs469-overeenkomst-periodieke-giften. U geeft voor een periode van 5 jaar. Als u in het doel gelooft, ligt een bijdrage voor een langere termijn dan jaarlijks voor de hand. U ondertekent zonder extra kosten een overeenkomst met de ontvangende partij. Het hoeft geen notariële akte te zijn. Voorwaarden: belastingdienst.nl/voorwaarden_aftrek_periodieke_giften/voorwaarden_periodieke_giften. 

   

 • check of sprake is van een ANBI of Vereniging
  • check ANBI: http://bit.ly/dfs467-check-of-sprake-is-van-een-ANBI.
  • check vereniging. Helaas is er geen overzicht van verenigingen, die aan de voorwaarden voor aftrekbaarheid van een periodieke gift voldoen. U moet specifiek nagaan of de vereniging aan de voorwaarden voldoet. Belastingdienst.nl Quote

   Een gift aan een vereniging

   Doet u een periodieke gift aan een vereniging die geen ANBI is? Dan mag u deze gift aftrekken als de vereniging voldoet aan alle volgende voorwaarden:

   • De vereniging heeft minstens 25 leden.
   • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.  Notarieel opgericht: ondernemersplein.nl/artikel/de-vereniging/
   • De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan onderworpen.
   • De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een ander door ons aangewezen land.

 

3. periodieke gift zonder drempel en MEER dan VOLLEDIG aftrekbaar aan een culturele ANBI: http://bit.ly/dfs470-culturele-ANBI 

 

 

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar

 

Dat is een nadeel. Hoe kunt u meer toe laten komen aan het doel dat u wenst te steunen?

Dat is mogelijk door uw schenking fiscaal aftrekbaar te maken.

 

Hoe krijg je als organisatie een ANBI status of steunstichting SBBI?

http://bit.ly/dfs471-voorwaarden-om-als-ANBI-aangemerkt-te-worden 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/steunstichtingen_sbbi/

 

 

Let op: de aftrekbaarheid staat los van de vrijstelling van schenkbelasting voor schenken:

http://bit.ly/dfs103-tarief-schenk-erfbelasting 

De waarde van het vruchtgebruik wordt berekend door een op basis van een tabel vast te stellen factor (kapitalisatiefactor) te vermenigvuldigen met 6 %. Deze factor hangt af van de leeftijd van de gebruiker. De waarde van het bloot eigendom is het verschil van het vol eigendom van uw vermogen en de waarde van het vruchtgebruik. Zie ook: het Uitvoeringsbesluit... Volgende
Back to home

Oplossingen