Doet u uzelf tekort door geen gebruik te maken van toegestane aftrekposten? http://bit.ly/dfs564-persoonsgebonden-aftrek 1.  Vorige

Aftrekbare studie-, scholingskosten en opleidingskosten als u geen studiefinanciering heeft

Aftrekbare studiekosten en andere scholingsuitgaven: belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken met drempel

 

Aftrekpost: belastingdienst.nl/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken

belastingdienst.nl/persoonsgebonden-aftrek/studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven/studiekosten

Aftrekbaar: http://bit.ly/dfs474-aftrekbare-opleidingskosten

Niet aftrekbaar: http://bit.ly/dfs475-NIET-aftrekbare-studie-en-opleidingskosten

Afschrijving duurzame goederen: belastingdienst.nl/aftrekbare_studiekosten.

N.B. Het is een persoonsgebonden aftrekpost en kan dus dooorgeschoven worden naar andere jaren

http://bit.ly/dfs60-persoonsgebondenaftrek

http://bit.ly/dfs476-restant-persoonsgebonden-aftrek

 

Aftrekbare studie- en scholingskosten als u geen studiefinanciering heeft. Berekening aftrek studiekosten.

 
Quote

Tel alle aftrekbare kosten  voor uw studie bij elkaar op. Trek daarvan af:

 • de ontvangen vergoedingen, bijvoorbeeld een vergoeding van uw werkgever
 • de drempel

Volgt u uw studie buiten de standaardstudieperiode? Dan mag u maximaal € 15.000 aftrekken. Volgt u uw studie in de standaardstudieperiode? Dan geldt geen maximum.

Vergoeding in delen

Ontvangt u een vergoeding voor uw studie in delen? Bijvoorbeeld iedere maand? Dan moet u met het totale bedrag van de vergoeding rekening houden bij de berekening. De vergoeding die u krijgt is een tegemoetkoming voor uw kosten. Het maakt hierbij niet uit of u de kosten in 1 keer betaalt of in delen.

Voorbeeld 1

U volgt in de avonduren een hbo-opleiding. Van uw werkgever ontvangt u een vergoeding van € 100 per maand voor deze studie. U maakt voor het studiejaar 2015/2016 de volgende kosten:

 • Lesgeld € 1.650, betaald in september 2015
 • Voorgeschreven boeken € 450, betaald in augustus 2015

Uw totale aftrekbare studiekosten zijn € 2.100 (€ 1.650 + € 450).

Trek hiervan af de ontvangen vergoeding van uw werkgever € 1.200 (12 x € 100).

Dit geeft een bedrag van € 900. 

Hiervan haalt u nog de drempel af: € 250

Uw aftrekbare studiekosten in uw aangifte 2015 zijn € 650.

Voorbeeld 2

U volgt in de avonduren een hbo-opleiding. Van uw werkgever ontvangt u een vergoeding van € 150 per maand voor deze studie. U maakt voor het studiejaar 2015/2016 de volgende kosten:

 • Lesgeld € 1.250, betaald in september 2015
 • Voorgeschreven boeken € 400, betaald in augustus 2015

Uw totale aftrekbare studiekosten zijn € 1.650 (€ 1.250 + € 400).

Trek hiervan af de ontvangen vergoeding van uw werkgever € 1.800 (12 x € 150).

Uw ontvangen vergoeding van uw werkgever is hoger dan de gemaakte kosten. U kunt geen studiekosten aftrekken.

 

Levenlanglerenkrediet

Hebt u een levenlanglerenkrediet aangevraagd voor het volgen van een opleiding? Dan mag u de gemaakte studiekosten aftrekken. Het levenlanglerenkrediet is geen vergoeding voor de gemaakte studiekosten. U hoeft hier dus geen rekening mee te houden bij de berekening.

 

Fiscaal partnerschap en aftrek studiekosten

Als u bij het aangifte doen studiekosten wilt af trekken, is het belangrijk om te weten of u een fiscale partner hebt.

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven/fiscaal_partnerschap_en_berekening_aftrek_studiekosten

******************************************************************************

U mag de volgende kosten aftrekken:

 • lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld
  Betaalt u instellingscollegegeld? Neem dan dit bedrag. Instellingscollegegeld is het bedrag dat de onderwijsinstelling zelf heeft bepaald. Dit bedrag is hoger dan het wettelijke collegegeld.
 • leermiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld, bijvoorbeeld een kappersschaar, een hamer, een beitel of schildersbenodigdheden. Hieronder vallen ook boeken, readers, cd-roms en software. 

Let op!

Computerapparatuur (waaronder tablets, notebooks, internetabonnementen en randapparatuur) is niet aftrekbaar.

 • beschermingsmiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld
  Het gaat bijvoorbeeld om handschoenen, een veiligheidsbril, gehoorbescherming, schoenen met stalen neuzen, een helm, een kappersschort of een stofjas.
 • kosten voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties)
  U kunt uw competenties laten vastleggen in een verklaring (de EVC-verklaring). Deze moet u laten opmaken door een erkend instituut.
 • afschrijving van duurzame goederen die u speciaal voor uw studie of opleiding moet kopen
 • promotiekosten
  Als promotiekosten kunt u de kosten van publicatie en de kosten van de voorgeschreven kleding voor de promovendus en de paranimfen tijdens de promotieplechtigheid aftrekken.

 

 

€€€

Let op: KANS

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/restant_persoonsgebonden_aftrek/restant_persoonsgebonden_aftrek_vorige_jaren

Quote

***********************************************************************

Restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren

http://bit.ly/dfs476-restant-persoonsgebonden-aftrek

belastingdienst.nl

Quote 

Het restant van uw persoonsgebonden aftrek vorige jaren is het bedrag aan persoonsgebonden aftrekposten dat u niet eerder kon verrekenen met uw inkomen over die jaren in box 1, 3 of 2. Dit restant geeft u op bij de aangifte inkomstenbelasting. Kunt u in dat jaar niet alles verrekenen omdat u in dat jaar geen of te weinig inkomen hebt? Verreken dan het deel dat overblijft het jaar daarna. Doe dit totdat uw gehele restant persoonsgebonden aftrek is verrekend.  

Hoe weet u of een restant persoonsgebonden aftrek hebt?

Als u een restant persoonsgebonden aftrek hebt, staat dat op uw definitieve aanslag van dat jaar. U kunt het ook zelf berekenen.

Zelf het restant berekenen

Het restant persoonsgebonden aftrek kunt u zelf berekenen op basis van uw aangifte inkomstenbelasting:  

 1. U vermindert het inkomen uit werk en woning (box 1) met uw persoonsgebonden aftrekposten.

 2. Als deze aftrek hoger is dan het inkomen in box 1, vermindert u het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3) met het restant van de aftrek.

 3. Als u daarna nog een bedrag aan aftrek over hebt, vermindert u het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) met dat bedrag.

 4. Als er nu nog een deel onverrekend blijft, dan is dit uw restant persoonsgebonden aftrek over dat jaar.

Let op!

Wij verrekenen een restant persoonsgebonden aftrek automatisch bij het vaststellen van uw definitieve aanslag. U bent dus niet verplicht om dit in te vullen in uw aangifte inkomstenbelasting. Laat u door ons uw restant verrekenen? Dan duurt het wel langer voordat u een definitieve aanslag krijgt.

U hebt een fiscale partner

Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Of bent u een deel van het jaar fiscale partners en kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Dan mag u het restant persoonsgebonden aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting verdelen tussen uzelf en uw fiscale partner.

Is uw fiscale partner overleden? Kijk dan bij Aangifte inkomstenbelasting voor een overledene.

Zie ook

Unquote

Kindgebonden budget Het kindgebonden budget vervangt de kindertoeslag. Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen, als u kinderen heeft jonger dan 18 jaar. De toewijzing van het budget hangt o.a.... Volgende
Back to home

Oplossingen