Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Hoe bespaart u op uw zorgverzekering?. Vergelijk via de uniforme verzekeringskaart! https://zorgverzekeringskaart.nl/.  Verzekeringen... Vorige

Uniforme zorgverzekeringskaart

https://zorgverzekeringskaart.nl/

 

www.zn.nl

Quote: Zorgverzekering 05-04-2017

Verzekerden blij met de zorgverzekeringskaart

Uit een evaluatieonderzoek van Kantar Public in opdracht van ZN blijkt dat verzekerden de zorgverzekeringskaart erg waarderen. Zorgverzekeraars hebben eind vorig jaar de zorgverzekeringskaart geïntroduceerd. Deze informatiekaart is – hoofdzakelijk digitaal – verstrekt bij alle basisverzekeringen en geeft verzekerden een korte uitleg over de belangrijkste kenmerken van de polis. Een derde van de verzekerden geeft de zorgverzekeringskaart een acht of hoger, en slechts drie procent geeft de kaart een onvoldoende. Een ruime meerderheid van de verzekerden wil de kaart dit jaar weer gebruiken bij het afsluiten van een zorgverzekering en raadt familie en vrienden aan dit ook te doen.

Zorgverzekeraars zijn erg tevreden over de onderzoeksresultaten en concluderen dat de zorgverzekeringskaart in een informatiebehoefte voorziet. Daarom hebben ze besloten om de zorgverzekeringskaart voor de komende overstapperiode verder te ontwikkelen. Zo onderzoeken de zorgverzekeraars of ze meer informatie aan de kaart kunnen toevoegen, bijvoorbeeld over aanvullende verzekeringen. Ook willen de zorgverzekeraars de kaart nadrukkelijk integreren in hun dagelijkse dienstverlening aan verzekerden.

 

In één oogopslag de belangrijkste informatie 
Zorgverzekeraars maken met de zorgverzekeringskaart de belangrijkste informatie over hun basisverzekeringen gemakkelijk toegankelijk voor verzekerden. Op de zorgverzekeringskaart staat duidelijk, beknopt en objectief vermeld waar een consument rekening mee moet houden als hij zijn bestaande basisverzekering laat doorlopen of wanneer hij wil overstappen naar een andere zorgverzekering. Zo kunnen verzekerden vóór het sluiten van een zorgverzekering gemakkelijk en snel beoordelen of de basisverzekering aansluit bij hun wensen. Verzekerden kunnen de zorgverzekeringskaart te allen tijde raadplegen, bijvoorbeeld om informatie te krijgen over voorkeurszorgaanbieders, mogelijke eigen betalingen en wachtlijsten. Eind dit jaar passen de zorgverzekeraars de zorgverzekeringskaarten weer aan voor de nieuwe polissen voor 2018.

 

Op verzoek van consumenten
De Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland vroegen in november 2015 de zorgverzekeraars om betere en toegankelijke informatie beschikbaar te stellen voor verzekerden over de belangrijkste polisvoorwaarden van een zorgverzekering. Zorgverzekeraars stelden deze informatie al beschikbaar, maar ieder op een eigen manier. Zorgverzekeraars vinden dat herkenbare en uniforme informatie verzekerden helpt bij de keuze voor hun zorgverzekering. Daarom hebben zij gezamenlijk in 2016 de zorgverzekeringskaart ontwikkeld. In de ontwikkeling van de kaart hebben zorgverzekeraars zich aangesloten bij de opzet van andere Verzekeringskaarten die door het Verbond van Verzekeraars zijn ontwikkeld.

 

Koploper in Europa
Nederlandse zorg- en schadeverzekeraars zijn koplopers in Europa als het gaat om deze vorm van consumenteninformatie. De Nederlandse (zorg)verzekeringskaarten lopen vooruit op het Europese Insurance Product Information Document dat vanaf 2018 verplicht is voor alle in Europa verkrijgbare zorg- en schadeverzekeringen. Zorgverzekeraars zullen daarom de visuele vormgeving van de zorgverzekeringskaart binnenkort aanpassen aan de Europese verplichtingen.

Download hier het evaluatierapport Kantar Public Zorgverzekeringskaart basisverzekering.

Unquote

https://zorgverzekeringskaart.nl/   zn.nl Quote: Zorgverzekering 19-06-2017 Volgende
Back to home

Oplossingen