Vele plannen zijn gemaakt en ballonen losgelaten, zoals: ARBEIDSMARKT Wet werk en zekerheid beperking transitievergoeding verplichte aanwending van de transitievergoeding voor scholing individuele rugzak voor leerbudget gevoed met middelen die nu aangewend worden voor collectieve regelingen (WW) individualisering van... Vorige

Klimaatakkoord Nederland

28 juni: rijksoverheid.nl

Quote

 

Klimaatakkoord maakt halvering CO2-uitstoot haalbaar en betaalbaar

Nederland stoot in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. De maatregelen die Nederland neemt om de CO2-uitstoot te halveren, staan in het Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag namens het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Daarom ontziet het kabinet de huishoudportemonnee zoveel mogelijk en zorgt het kabinet voor een eerlijke verdeling van lasten tussen burgers en bedrijven. Daarnaast neemt Nederland de tijd: maatregelen worden stap voor stap genomen.

Meer dan 100 partijen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een pakket maatregelen waarmee Nederland zijn CO2-uitstoot halveert. Het kabinet neemt aanvullend een aantal maatregelen om zeker te stellen dat de opgave én de rekening eerlijk wordt verdeeld.

Eerlijk

Het kabinet verschuift de rekening van huishoudens naar bedrijven. De belasting op de energienota van huishoudens met een gemiddeld verbruik gaat volgend jaar met 100 euro omlaag. In de jaren daarna wordt de stijging van de energiebelasting beperkt. De industrie draagt tot en met 2030 meer aan de zogeheten Opslag Duurzame Energie (ODE) bij dan zij aan subsidies krijgt voor het Klimaatakkoord. Verder zorgt het kabinet ervoor dat het stimuleren van elektrisch rijden niet ten koste gaat van mensen die zich nog geen elektrische auto kunnen veroorloven. 

Het kabinet neemt ook maatregelen die de industrie schoner maakt en tegelijkertijd de banen in Nederland houdt. Daarvoor introduceert het kabinet een verstandige CO2-heffing voor de industrie. Dit stimuleert bedrijven om stappen te zetten in verduurzaming, waardoor de Nederlandse concurrentiepositie sterker wordt.

Haalbaar

Iedereen krijgt met het Klimaatakkoord te maken, maar lang niet allemaal van vandaag-op-morgen. Nederland maakt gebruik van de 31 jaar die er is voor de transitie richting 2050. Het kabinet zal mensen de komende jaren ontzorgen met een wijkgerichte aanpak en stimuleert mensen om op een natuurlijk moment te investeren in duurzamer rijden en isolatie van hun woning. Huizenbezitters die investeren in verduurzaming kunnen daarvoor een beroep doen op een Warmtefonds.

Met het pakket aan maatregelen dat het kabinet vandaag presenteert, komt Nederland de afspraken na die zijn gemaakt in de Klimaatovereenkomst van Parijs. Het kabinet vertrouwt erop dat het Klimaatakkoord Nederland voor iedereen economisch sterker en duurzamer maakt.

Documenten

***************************************************************************

 

13 maart 2019: http://bit.ly/dfs538-cpb-doorrekening-ontwerp-klimaatakkoord-en-kabinetsvarianten

 

21 december Ontwerp Klimaatakkooord

klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord 

 

Politiek

******************************************************************

cpb.nl

Quote

Beperkte beoordeling CPB van maatregelen klimaatakkoord

Gepubliceerd: 28 september 2018

Op verzoek van de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels, heeft het Centraal Planbureau (CPB) gekeken of er al een beoordeling kan worden gegeven van de maatregelen in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA). In de meeste gevallen blijkt dit nog niet het geval en kan het CPB geen uitspraken doen over budgettaire, lasten- en inkomenseffecten. Voor de klimaattafels Mobiliteit en Elektriciteit is wel een aantal maatregelen beoordeeld op budgettaire en lasteneffecten. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde notitie Beoordeling ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ van het CPB.

 

De beperkte beoordeling komt doordat nu nog onduidelijk is welke concrete stappen worden genomen door de partijen, in welk tijdsbestek en hoe partijen aan afspraken worden gehouden. Zodra deze informatie er is, kan het CPB een analyse uitvoeren.

Een aantal afzonderlijke maatregelen op het gebied van mobiliteit en elektriciteit is apart beoordeeld. Als de maatregelen op een gegeven moment worden beoordeeld als onderdeel van een integraal pakket, dan kunnen de effecten afwijken.

Het CPB gaat niet in op de streefbeelden zoals geschetst door de klimaattafels. De analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (www.pbl.nl) gaat daar wel op in. 

Unquote

 

Analyse door Planbureau voor de Leefomgeving:

http://www.pbl.nl/publicaties/analyse-van-het-voorstel-voor-hoofdlijnen-van-het-klimaatakkoord  

dnb.nl   Nr 7 (2018): An energy transition risk stress test for the financial system of the Netherlands (PDF, 1,8 MB) Volgende
Back to home

Oplossingen