Waar kunt u een bankmedewerker aanspreken op verkeerd gedrag? https://www.tuchtrechtbanken.nl/    Overtreding van de bankierseed kan grote gevolgen hebben en leiden tot (tijdelijke) beëindiging van de beroepsuitoefening. Voorbeelden: compliance-instituut.nl/overtreden-bankierseed-grote-gevolgen/ Bankierseed:  Vorige

Geschiktheidstoets beleidsbepalers financiële sector

afm.nl quote' Consultatie van gewijzigde beleidsregel geschiktheid 14 juni 2019 Nieuws Marktpartijen kunnen tot 1 september 2019 reageren op wijzigingen van de Beleidsregel geschiktheid 2012. Deze beleidsregel beschrijft het kader dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) gebruiken bij de geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers in de financiële sector. De AFM en DNB gaan de beleidsregel wijzigen op basis van aanpassingen in nationale en Europese wet- en regelgeving. Afgelopen tijd zijn door de toezichthouders de relevante wijzigingen geïnventariseerd en verwerkt in de beleidsregel. Nu worden marktpartijen uitgenodigd te reageren op de voorgenomen wijzigingen. Wat wordt geconsulteerd? Er worden twee documenten geconsulteerd door de AFM en DNB. Dit zijn: Het Concept Besluit 2019 tot wijziging van de beleidsregel geschiktheid 2012. Dit betreft een overzicht van de voorgestelde wijzigingen van de beleidsregel en een toelichting op de wijzigingen. Het concept van de aangepaste tekst van de beleidsregel, inclusief toelichting. In dit document is voor de duidelijkheid de toegevoegde tekst geel gearceerd en de geschrapte tekst grijs doorgehaald. Reageren met reactieformulier Om uw reactie zo goed mogelijk te kunnen behandelen, vragen wij partijen gebruik te maken van een reactieformulier. De reacties op de beleidsregel worden verwerkt in een gezamenlijk feedbackstatement. Dit feedbackstatement wordt na afloop van de consultatie openbaar gemaakt. Zo wordt zichtbaar wat er met de reacties uit de consultatie is gedaan. Stuur reactie vóór 1 september De consultatie loopt tot 1 september 2019. Partijen kunnen hun reactieformulier en eventuele vragen sturen naar de AFM via consultatie_beleidsr@afm.nl of DNB via consultatie@dnb.nl. Het is niet nodig uw reactie aan beide toezichthouders te sturen. Vervolg Naar aanleiding van de reacties op deze consultatie worden de beleidsregel en de toelichting hierop waar nodig aangepast. De definitieve versie wordt gepubliceerd in de Staatscourant en, samen met het feedbackstatement, op de websites van de AFM en DNB. Naar verwachting wordt de beleidsregel eind 2019 gepubliceerd. De aangepaste beleidsregel is vanaf dat moment van kracht. https://www.afm.nl/~/profmedia/files/consultaties/2019/beleidsregel-geschiktheid/concept-wijzigingsbesluit-beleidsregel-geschiktheid-2012.pdf https://www.afm.nl/~/profmedia/files/consultaties/2019/beleidsregel-geschiktheid/concept-aangepaste-beleidsregel-geschiktheid-2012-toelichting.pdf unquote
Voor bijna alle financiële en beleggingsproducten geldt een provisieverbod. Zie op afm.nl onder professionals/onderwerpen/provisieverbod-kl-ov en op rijksoverheid.nl onder kamerstukken/2014/06/23/beantwoording-kamervragen.... Volgende
Back to home

Oplossingen