Troonrede: rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2019/09/17/troonrede-prinsjesdag-2019 Belastingplan 2020: rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan Miljoenennota 2020: rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-andere-officiele-stukken  Bijlagen:  Vorige

Koopkracht 2020

Bereken uw positie: /bit.ly/dfs605-koopkrachtberekenaar-2020-NIBUD 

Persbericht | 23 januari 2020

Vooral werkenden met kinderen gaan er dit jaar in koopkracht op vooruit. Dankzij beleidsmaatregelen en loonstijgingen stijgt hun koopkracht over het algemeen met 1,5 tot 2,5 procent, maar er zijn ook gezinnen die er 3,5 tot 4,5 procent op vooruit gaan.

nibud.nl/beroepsmatig/vooral-werkenden-met-kinderen-gaan-er-in-2020-op-vooruit/?utm_medium=email

 

********************************************************************************

nibud.nl/beroepsmatig/nibud-koopkracht-niet-werkenden-stijgt-nauwelijks/?utm_medium=email 

Magere plus voor bijstandsgerechtigden

De maatregelen die het kabinet neemt om de koopkracht te verbeteren, hebben weinig tot geen invloed op de portemonnee van mensen met een (bijstands)uitkering. Een alleenstaande in de bijstand heeft volgend jaar slechts 14 euro per maand meer te besteden dan nu. Wel komt een grotere groep huishoudens vanaf volgend jaar in aanmerking voor huurtoeslag omdat het kabinet de inkomensgrenzen heeft verruimd. Deze toeslag wordt inkomensafhankelijk afgebouwd.

 

Koopkracht gepensioneerden onzeker

De AOW-uitkeringen gaan omhoog en AOW-gerechtigden profiteren van belastingverlaging. Wanneer de aanvullende pensioenen niet worden geïndexeerd, stijgt de koopkracht van gepensioneerden dan ook met 0,5 tot 2,8 procent. Sommige pensioenfondsen hebben al laten weten dat zij volgend jaar misschien op de aanvullende pensioenen moeten korten. In dat geval zal de koopkracht voor deze gepensioneerden veel minder stijgen of zelfs dalen.

 

Zelfstandigenaftrek omlaag

Omdat de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd, kunnen zelfstandigen in 2020 een minder hoog bedrag van de belasting aftrekken dan nu het geval is. Werknemers met een cao-loon kunnen volgend jaar een gemiddelde loonstijging van 2,5 procent verwachten. Om er vergeleken met werknemers niet in koopkracht op achteruit te gaan, zouden zelfstandigen hun inkomen eveneens met minstens 2,5 procent moeten verhogen. Een zzp’er die het inkomen met 2,5 procent weet te verhogen, gaat er 1 tot 3,4 procent op vooruit.

 

Middeninkomens het meest erop vooruit

De stijging voor de middeninkomens met kinderen wordt vooral veroorzaakt door een verandering in het kindgebonden budget. Voor tweeoudergezinnen wordt dat nu nog afgebouwd bij een bruto-inkomen van 21.000 euro en die grens gaat omhoog naar 38.000 euro. Een stel met 3 kinderen en een gezamenlijk inkomen van 45.000 euro gaat er procentueel het meest op vooruit: hun koopkracht stijgt met 4,6 procent, wat neerkomt op een bedrag van 166 euro per maand. Middeninkomens zonder kinderen profiteren alleen van de gunstiger belastingtarieven en hogere heffingskortingen; zij gaan er rond de 2 procent op vooruit.

 

Nibud Koopkrachtberekenaar

In de Koopkrachtberekenaar – de tool waarmee mensen eenvoudig kunnen nagaan wat er met de koopkracht van een vergelijkbaar huishouden gebeurt – zijn de nieuwste cijfers verwerkt.

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/12/17/belangrijkste-belastingwijzigingen-per-1-januari-2020 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2019/12/17/eindejaarsbericht-2020/Belangrijkste+belastingwijzigingen+per+1+januari+2020.pdf Volgende
Back to home

Oplossingen