Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Websites veranderen in snel tempo. Soms zal een link niet werken. Een bijdrage voor Nieuwe links of advies: www.definancielesite.nl   Samenzijn Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden budget. Kijk op teruggaaf... Vorige

10 beslissingen om belastingdruk te verlagen

10 beslissingen om de belastingdruk te verlagen:

 

1ste

Veel ondernemingen bieden een aantrekkelijke prijs en gunstige voorwaarden aan als u 

als nieuwe klant komt. Let op: na enige tijd veranderen prijs en condities. En u betaalt teveel,

tenzij:

U regelmatig onderzoekt of uw leverancier nog concurrerend is.

http://bit.ly/dfs575-vergelijkingssites 

 *****************************************

 

2de

De kosten voor zorg voor uzelf en uw naasten (o.a. genees-, hulpmiddelen, dieetkosten, vervoer, gezinshulp) en

voor opleidingen e.d. nemen toe. Uw uitgaven stijgen,

tenzij:

U gebruik maakt van toegestane aftrekposten.

http://bit.ly/dfs564-persoonsgebonden-aftrek

1. uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten

2. http://bit.ly/dfs566-aftrekbare-partneralimentatie 

3. http://bit.ly/dfs104-aftrekbare-zorgkosten 

4. http://bit.ly/dfs567-gift-en-schenking-aftrekbaar 

5. http://bit.ly/dfs474-aftrekbare-opleidingskosten 

6. http://bit.ly/dfs565-aftrekbare-studiekosten-en-opleidingskosten 

7. TSZ (Tegemoetkomingsregeling voor specifieke zorgkosten)

http://bit.ly/dfs476-restant-persoonsgebonden-aftrek

 ************************************************

  

3de

Verzekeringspremies dalen soms onder invloed van de markt. U krijgt daarover geen bericht en betaalt teveel,

tenzij:

Kifid uitspraak: als u een overlijdensrisicoverzekering afgesloten heeft, eist de zorgplicht dat de adviseur u actief informeert over de daling van premies in de levensverzekeringsmarkt. Op basis van de zorgplicht heeft u recht op een aangepast advies bij voor u gunstige marktontwikkelingen. Neem actie en check uw overlijdensrisicoverzekering want de premies zijn gedaald

http://bit.ly/dfs564-overlijdensrisicoverzekering-adviesverplichting  

*******************************************************

 

4de

De energiekosten zullen stijgen vanwege het afschaffen van fossiele brandstoffen en de salderingsregeling wordt afgebouwd,

zodat uw kosten stijgen,

tenzij:

http://bit.ly/dfs479-BTW-aftrek-over-zonnepanelen en https://definancielesite.nl/book/page/1244-btw-aftrek-voor/

http://bit.ly/dfs536-salderingsregeling-stroom-zonnepanelen

http://bit.ly/dfs536-salderingsregeling-stroom-zonnepanelen

http://bit.ly/dfs562-subsidieregeling-bedrijfsleven-zonnepanelen 

 ************************************************

  

5de

Uw pensioen wordt lager doordat uw pensioenfonds te kampen heeft met dalende beleggingsresultaten

en dalende rente, soms negatieve rente,

tenzij:

u gebruik maakt van uw reserveringsruimte

 http://bit.ly/dfs460-reserveringsruimte 

 

 *******************************************************

6de

Uw kinderen kunnen onvoldoende lenen voor een woonhuis in een overtrokken markt, 

tenzij

u leent aan de familie: geen margeverlies, geen hypotheekinschrijving vereist, gunstiger rente. 

http://bit.ly/dfs220-familielening

 

 

7de

Uw pensioen valt tegen en u inkomsten dalen, 

tenzij:

Uw jaarruimte het mogelijk maakt een bancaire lijfrente af te sluiten

http://bit.ly/dfs228-jaarruimte

 ****************************************************

8ste

Uw Box 3 vermogen blijkt volledig belast te zijn, 

tenzij:

u gebruik maakt van cultureel beleggen met extra heffingskorting 

http://bit.ly/dfs547-gift-culturele-ANBI 

http://bit.ly/dfs470-culturele-ANBI 

************************************************* 

 

9de

Uw Box 3 vermogen blijkt volledig belast te zijn, 

tenzij:

u gebruik maakt van groen beleggen met heffingskorting en vrijstelling 

http://bit.ly/dfs234-groen-beleggen

 

***********************************************

 

10de 

Uw gift bleek niet aftrekbaar omdat er een drempel voor aftrek is, 

tenzij:

u graag 5 jaar een doel wenst te steunen d.m.v. een periodieke gift

  http://bit.ly/dfs503-periodieke-gift 

Bepaal daarvoor uw te steunen doel en vraag vervolgens op de site zonder kosten een overeenkomst periodieke gift. U kunt uzelf en het doel bevoordelen.

 

Voorbeelden: https://www.amnesty.nl/steun-ons/voordelig-schenkenhttps://www.greenpeace.org/nl/acties/doneren-met-belastingvoordeel/https://www.wakkerdier.nl/doe-mee/doneren/belastingvoordeel/https://www.natuurmonumenten.nl/doneer/schenken-met-belastingvoordeel

 

 

 


 

Spaarders, (toekomstige) gepensioneerden, woningbezitters met een hypotheek

Volg de renteontwikkeling via DNB: bit.ly/dfs560-DNB-rentetarieven

- verlaging Box 3 heffing door tijdig voor, 1 januari: a. beleg met vrijstelling b. schenk aan een goed doel of kinderen c. los schulden af (consumptief of hypothecair) d. investeer in oudedagsvoorziening e. vervroeg inkomsten en stel uitgaven uit f. bundel uitgaven (eenmalige jaarpremie voor zorg) of investeren g. stel dividenduitkering uit... Volgende
Back to home

Oplossingen