https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/12/17/belangrijkste-belastingwijzigingen-per-1-januari-2020 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2019/12/17/eindejaarsbericht-2020/Belangrijkste+belastingwijzigingen+per+1+januari+2020.pdf Vorige

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

rijksoverheid.nl

quote

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. In deze publicatie staan de uitkeringsbedragen per 1 januari 2020.

Download 'Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020'

PDF document | 102 kB

Publicatie | 18-12-2019

rijksoverheid.nl quote Sociale zekerheid: wat verandert er in 2020? Nieuwsbericht | 18-12-2019 | 15:44 Per 1 januari 2020 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in 2020.   Arbeidstoeleiding... Volgende
Back to home

Oplossingen