10 beslissingen om de belastingdruk te verlagen:   1ste Veel ondernemingen bieden een aantrekkelijke prijs en gunstige voorwaarden aan als u  als nieuwe klant komt. Let op: na... Vorige

Verlaging Box 3 heffing

- verlaging Box 3 heffing door tijdig voor, 1 januari:

a. beleg met vrijstelling

b. schenk aan een goed doel of kinderen

c. los schulden af (consumptief of hypothecair)

d. investeer in oudedagsvoorziening

e. vervroeg inkomsten en stel uitgaven uit

f. bundel uitgaven (eenmalige jaarpremie voor zorg) of investeren

g. stel dividenduitkering uit BV uit

 

Voor objectieve voorlichting en specifieke informatie (geen prijsvoordeel) zijn er overheidssites zoals www.rijksoverheid.nl of privaat-publieke sites zoals wijzeringeldzaken.nl (overheid, consumenten, brancheorganisaties, wetenschap), ideële sites zoals definancielesite.nl... Volgende
Back to home

Oplossingen