Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


belastingdienst.nl Quote Wanneer niet verplicht aflossen? In de volgende situaties geldt de aflossingseis niet: U sluit een  Vorige

Problemen hypothecaire financiering

Bestaande hypotheek - kostenstijging door afbouw Hillen regeling: http://bit.ly/dfs385-vermindering-eigenwoningforfait-wegens-kleine-eigenwoningschuld - de financiering is maximaal 100% (meer bij energiebesparende maatregelen) van de waarde van de woning. De taxatie is bepalend en niet de koopsom (de overwaarde moet u met eigen inbreng financieren) - hoe hoger de loan to value des te hoger de risicoklasse en dus de rente - hoe hoger de rente des te lager de financiering (check de GHF-norm) - familiefinanciering komt in mindering op de financiering van een bank/externe financier Nieuwe hypotheek starter - studielening. Hoofdsom is leidend dus er wordt geen rekening gehouden met aflossing Nieuwe lening met verkoop oude woning - als de oude woning nog niet verkocht is, heeft u een overbruggingshypotheek nodig. De hoogte is vaak niet meer dan 90% van de verwachte waarde. Dus uw eigen inbreng is dan 10% - de financier zal het bewijs moeten hebben dat u soms 12 maanden dubbele woonlasten kunt dragen
Hoofdregel: Box 3 Voor een nadere beschrijving van levensverzekeringen en de fiscale ontwikkeling zie onder Kapitaalverzekering. De hoofdregel is dat een kapitaalverzekering een vermogensbestanddeel is, dat wordt belast in Box 3 (vermogensrendementsheffing). In die zin is er geen verschil tussen een kapitaalverzekering en een (bancaire) spaarrekening of belegging.... Volgende
Back to home

Oplossingen