Steunpakket volgens PwC: /belastingnieuws/overig/steun-herstelpakket-economie-arbeidsmarktpwc-tax-news   Vorige

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/belastingnieuws/loonbelasting-en-sociale-verzekeringen/voorwaarden-=Belastingnieuws 

 

rijksoverheid.nl

quote

Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen.

 

Actueel

Het loket om NOW3.2 aan te vragen (tijdvak januari, februari en maart, de 4e aanvraagperiode UWV) is vanaf 15 februari tot en met 14 maart geopend.

De geplande versoberingen in de NOW3.3 zijn van de baan. Dat heeft het kabinet op donderdag 21 januari bekend gemaakt.

Het gaat dan om het tijdvak van 1 april tot 1 juli (= 5e UWV-aanvraagperiode). Voor de NOW3.2 -  tijdvak 1 januari tot 1 april (= 4e UWV-aanvraagperiode ) – was daar al eerder toe besloten. 

Verder zal tot 1 juli de maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd worden van 80 naar 85%.

Het coronavirus heeft aanhoudende impact op onze samenleving en economie; de vaccinaties bieden perspectief en daarmee hoop, maar we zijn er nog niet. Steun blijft van belang om werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden en werkgevers zoveel als mogelijk te helpen in deze moeilijke periode; in de hoop dat de situatie tegen de zomer rooskleuriger is dan nu. 

Daarom is besloten de beoogde versobering van de NOW niet door te laten gaan en de vergoedingspercentages te verhogen vanaf 1 januari 2021.

 

NOW3

Vanaf maart tot en met september 2020 zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet onder andere ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

 

____________________________________________________________ 

kvk.nl/corona/steunpakket-3-afbouwen-vanaf-oktober/?#Tozo3 

 

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)?

uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/

 

Aanvragen tegemoetkoming

uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen

 

Formulier Aanvraag tegemoetkoming

Met dit formulier doet u een aanvraag voor een tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx

 

kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/#aanvraag

kvk.nl. Quote

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

 
Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Werkgevers ontvangen van het UWV na goedkeuring van de aanvraag een voorschot.
unquote

 

Vanaf 6 april 2020:

kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/=corona_5 

****************************************************************************************

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

 

 

https://mediafederatie.nl/now-vervangt-wtv-informatie-voor-werkgevers/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

 

rijksoverheid.nl

quote

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-noodmaatregel?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

 • De aanvrager verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;

 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);

 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;

 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

 • Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist

 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

unquote

 

UWV.NL

https://www.uwv.nl/particulieren/veelgestelde-vragen/coronavirus/detail/now

 

 

QUOTE

geplaatst op 17 maart 2020

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

 

Tegemoetkoming voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Wij werken eraan om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Informatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW

 

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

Het coronavirus: check hier je regelingen kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/mkb_44_2020     Volgende
Back to home

Oplossingen