Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Middellangetermijnverwachting cpb.nl/middellangetermijnverkenning-2022-2025 cpb.nl quote Economische groei zwakt af en groei zorguitgaven houdt aan Persbericht Vorige

2020-2021 Scenario's coronacrisis CPB

cpb.nl

quote

CPB: gunstige vooruitzichten Nederlandse economie

Persbericht
De economie herstelt zich snel nu het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar. De werkloosheid blijft in 2022 beperkt tot 4,1%, vrijwel gelijk aan het gemiddelde in 2017-2019, voor de crisis. Het bbp-niveau komt in 2025 weliswaar 1,5% lager uit dan voor de coronacrisis werd voorzien, maar dat is gunstiger dan het negatieve effect van 3% waar eerder van werd uitgegaan. De permanente economische schade van de coronapandemie blijft dus naar verwachting beperkt. Dat blijkt uit de juniraming en de actualisatie van de middellangetermijnverkenning die het Centraal Planbureau op 22 juni heeft gepubliceerd.
Main image

 

Pieter Hasekamp, directeur CPB: “Wij maken een bijzondere crisis mee. Een crisis die gekenmerkt wordt door forse productiedalingen in specifieke sectoren, die echter krachtig herstel laten zien zodra de coronasituatie versoepelingen toelaat. Het steunbeleid heeft goed gewerkt om de effecten op arbeidsmarkt en productie te dempen en grote permanente schade te voorkomen. De Nederlandse economie staat er ondanks de coronapandemie relatief goed voor. Het herstelbeleid moet zich nu richten op het faciliteren van aanpassingen in de economie, ook in het perspectief van de langetermijnuitdagingen op het terrein van klimaat , onderwijs, wonen en de arbeidsmarkt.”

 

Basisraming 2020 2021 2022
Krachtig herstel bbp-groei (% groei) -3,7 3,2 3,3
Beperkte stijging werkloosheid  (%) 3,8 3,6 4,1
Inflatie loopt op (hicp, %) 1,1 2,0 1,8
Volgend jaar daling statische koopkracht (% groei) 2,5 0,6 -0,3
Aflopen steun doet begrotingstekort in 2022 slinken (%bbp) -4,3 -5,9 -1,5
Schuldquote daalt volgend jaar al (%bbp) 54,5 58,0 56,3

 

Loonstijgingen

Loonstijgingen in nieuwe cao’s worden gedrukt doordat sommige bedrijven, met name in de dienstensector, nog een zwakke financiële positie kennen. Deze effecten houden tot in 2022 aan. Voor de marktsector valt de cao-loonstijging terug van 2,8% in 2020 naar 1,7% in 2021 en 1,8% in 2022. Daarmee blijft de cao-loonstijging in 2021 achter bij de prijsstijging. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht volgend jaar met 0,3%. 

 

Overheidstekort

Het overheidstekort piekt dit jaar op bijna 6% bbp en neemt vervolgens  - door het aflopen van steunmaatregelen en de groei van belastinginkomsten  - af tot 1,5% bbp in 2022. De schuldquote neemt hierdoor volgend jaar af, met 1,7%-punt tot 56,3% bbp.

 

Onzekerheden

Het economisch herstel kan nog sterker uitkomen dan in de basisraming. Dit gebeurt als de spaarquote, het deel van het netto-inkomen dat wordt gespaard door huishoudens, afneemt in de richting van het oude niveau en de toename van de particuliere consumptie daardoor groter is. Aan de andere kant kan een nieuwe opleving van de pandemie niet worden uitgesloten: in dat geval zouden nieuwe contactbeperkingen het economisch herstel kunnen afremmen. In alle scenario’s is de ontwikkeling van de inflatie een onzekere factor.  

https://www.cpb.nl/juniraming-2021#docid-160598

 

 

*******************************************************************************

Scenario’s coronacrisis: recessie onvermijdelijk, oploop staatsschuld blijft te dragen

Het Centraal Planbureau (CPB) schetst in vier scenario’s de economische impact van het coronavirus in 2020 en 2021. De scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. In alle scenario’s resulteert een recessie, het bbp krimpt in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector en verslechtert het buitenlandbeeld verder. In dat scenario zal er ook in 2021 een krimp van het bbp van 2,7% optreden. In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009.

 

Scenario's- cpb.nl, quote (%)   (% ber.bev.)   (% bbp)  
  2020 2021 2020 2021 2020 2021
I: 3 mnd. beperkingen -1,2 3,5 4,0 4,5 -1,3 -0,5
I: 6 mnd. beperkingen -5,0 3,8 4,2 5,3 -4,6 -2,9
III: 6 mnd. beperkingen, doorwerking negatiever -7,7 2,0 6,3 8,4 -6,8 -5,7
IV: 12 mnd. beperkingen, aanvullende problemen vanuit buitenland en financiële sector -7,3 -2,7 6,1 9,4 -7,3 -9,9

 

De werkloosheid loopt in het lichtste scenario slechts beperkt op, maar stijgt in het zwaarste scenario tot 9,4% in 2021. Hasekamp: “Het overheidsbeleid is erop gericht om ontslagen en faillissementen te beperken. Dat voorkomt een neerwaartse spiraal en blijvende economische schade. Toch kan de overheid de klap hooguit deels opvangen. Naarmate de crisis langer aanhoudt zal de economische schade groter zijn.”

Door de noodmaatregelen om de economie te steunen verslechteren de overheidsfinanciën in alle scenario’s fors. De overheidsschuld komt niet direct in de gevarenzone, in het zwaarste scenario komt de schuld eind 2021 uit op 73,6% bbp, op ruime afstand van niveaus die in de literatuur als risicovol worden aangemerkt.

unquote

 

Rapport "Scenario's coronacrisis". cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Scenarios-maart-2020-Scenarios-economische-gevolgen-coronacrisis.pdf 

cpb.nl/scenarios-coronacrisis#docid-160177

 

fd.nl/economie-politiek/1339377/cpb-recessie-zet-mogelijk-door-tot-in-2021?=671

 

Vooruitzichten met verschillende scenario's. Economische recessie met een terugval van 9-11% in 2020 en een herstel dat afhankelijk is van een nieuwe coronacrisis.   https://www.oecd.org/economic-outlook/ Cijfers in het kort: https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-oecd/oecd-sees-deepest-peace-time-slump-in-a-century-idUKKBN23H11B Volgende
Back to home

Oplossingen