Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/12/15/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2021/Belangrijkste+wijzigingen+belastingen+2021.pdf   Vorige

Veranderingen in 2021

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen

Quote

Werk en inkomen

Bekijk de veranderingen op het gebied van werk en inkomen in 2021. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

 

Minimumloon omhoog

Per 1 januari 2021 gaat het minimumloon omhoog. Bekijk de minimumloonbedragen per maand, week en dag.

 

Gewijzigde uitkeringsbedragen

Per 1 januari 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, de IOAW en IOAZ, de AOW, de Anw, de Wajong, de WW, de WIA, de WAO, de ZW en de TW. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

 

Vereenvoudiging Wajong

De overheid verandert de regels voor de Wajong. Zo krijgen Wajongers die (meer) gaan werken vanaf 1 januari 2021 een hoger inkomen. Verder hoeven Wajongers minder bang te zijn om hun uitkering kwijt te raken. Bijvoorbeeld als ze aan het werk gaan, of als hun baan stopt. Door de veranderingen kunnen Wajongers makkelijker meedoen in de maatschappij.

 

Arbeidskorting, heffingskorting en ouderenkorting omhoog

 

Heffingsvrij vermogen in box 3 omhoog

Het heffingsvrij vermogen in box 3 gaat omhoog naar € 50.000 of € 100.000 met fiscaal partner.

 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aangepast

De maximale IACK wordt met € 113 per jaar lager. De IACK is eenmalig lager omdat het aantal IACK-gerechtigden is toegenomen.

 

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt  van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van. 

 

Aftrekposten: afbouw tarief

In 2021 wordt het tarief van aftrekposten geleidelijk afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507. Het gaat om persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten. Mensen kunnen maximaal 43% van deze aftrekposten aftrekken.

 

(Om)scholing toegankelijker vanaf 2021

Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten.

 

Ex-kankerpatiënten kunnen zich beter verzekeren

Als iemand onafgebroken 10 jaar vrij is van kanker mogen verzekeraars bij het afsluiten van overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen de ziekte niet meer meewegen bij de vaststelling van premies. Bij jongeren tot 21 jaar gaat een termijn gelden van 5 jaar.

 

AOW-leeftijd stijgt niet

De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2021 niet omhoog. Dat betekent dat de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden blijft.

 

Gemeenten kunnen schulden sneller signaleren

Vanaf 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen. Bepaalde instanties en bedrijven mogen vanaf 1 januari 2021 gemeenten waarschuwen, als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. Dat is mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 

Betere hulp gemeenten bij schulden

Vanaf 1 januari 2021 krijgen mensen met problematische schulden betere hulp en ondersteuning van gemeenten. Gemeenten hebben na  instelling van een beschermingsbewind de mogelijkheid om de rechter te adviseren. Bijvoorbeeld over andere vormen van ondersteuning. Dit zorgt voor meer hulp op maat zoals: een voortzetting van het bewind of een lichtere vorm van gemeentelijke schuldhulpverlening. 

 

Berekening beslagvrije voet betrouwbaarder

Vanaf 1 januari 2021 gaat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in. Hierdoor wordt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Zo houden mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag over om van te leven.

*********************************************************************************

 

Zorg en gezondheid

Bekijk de veranderingen op het gebied van zorg en gezondheid in 2021. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

 

Veranderingen basispakket zorgverzekering 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt het basispakket aangevuld met onder andere:

 • Behandelingen om te herstellen van corona.
 • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP), waaronder dagbehandeling, de gedragswetenschapper en paramedische zorg. 
 • Vervoer van en naar dagbehandelingen voor specifieke patiënten (GZSP). 
 • Meer behandelingen van de fysiotherapeut voor mensen met een milde tot matige chronische longziekte (COPD) in klasse B2. 

Daarnaast gaan medische kosten bij donatie niet meer van het eigen risico af.

 

Dekking GZSP-zorg

Vanaf 1 januari betaalt de zorgverzekering de kosten van de GZSP-zorg. Mensen die de zorg ontvangen betalen een deel daarvan. Dat is het eigen risico. Of de kosten voor GZSP gelijk blijven, hangt af van de zorg.

 

Verhoging tabaksaccijns

Sigaretten, rooktabak en sigaren worden in 2021 duurder. Zo wordt een pakje van 20 sigaretten wordt per 1 januari 12 cent duurder. Een pakje shag van 50 gram wordt per 1 januari 30 cent duurder.  

 

Ex-kankerpatiënten kunnen zich beter verzekeren

Als iemand onafgebroken 10 jaar vrij is van kanker mogen verzekeraars bij het afsluiten van overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen de ziekte niet meer meewegen bij de vaststelling van premies. Bij jongeren tot 21 jaar gaat een termijn gelden van 5 jaar.

****************************************************************************

 

Familie en gezin

Bekijk de veranderingen die al zeker zijn op het gebied van familie en gezin in 2021. Nog niet alle definitieve wijzigingen zijn bekend.

 

Kinderopvangtoeslag omhoog

In 2021 gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. In de kinderopvangtoeslagtabel 2021 leest u hoeveel procent kinderopvangtoeslag u krijgt. Ook kunt u een proefberekening kinderopvangtoeslag maken.

 

Alimentatie indexcijfer

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet indexering van alimentatie. Het indexcijfer voor 2021 is 3%.

 

Reclame en bescherming kinderen

Vanaf 1 januari 2021 krijgen kinderen die op de publieke omroep naar kinderprogramma’s kijken, geen reclame meer te zien. Ook mag de publieke omroep geen reclame meer laten zien op al haar online platforms.

*****************************************************************************

Verkeer en vervoer

Bekijk de veranderingen die al zeker zijn op het gebied van verkeer en vervoer in 2021. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

 

Kenteken- en registratieplicht voor trekkers

Nieuwe trekkers moeten vanaf 1 januari 2021 verplicht een kentekenplaat dragen en geregistreerd staan. Pas dan mogen ze de openbare weg op. Dit geldt voor alle nieuwe landbouwvoertuigen en bouwvoertuigen. Eigenaren van bestaande landbouwvoertuigen krijgen vanaf 1 januari 2021 een jaar de tijd om hun voertuig te registreren en het kenteken aan te vragen.

 

Oldtimers niet meer APK-verplicht

Voertuigen van 50 jaar of ouder hoeven vanaf 1 januari 2021 niet meer verplicht APK gekeurd te worden. Zo worden de lasten voor de eigenaren van deze historische voertuigen verlicht. De APK blijft wel verplicht voor oude taxi’s, ov-auto’s en ADR-voertuigen (gevaarlijke stoffen), vanwege de functie van dit type voertuigen.

 

Aanscherping CO2-grenzen en tarieven bpm personenauto’s

De CO2-grenzen en tarieven in de bpm voor personenauto's worden per 1 januari 2021 aangescherpt passend bij de technologische ontwikkeling van personenauto’s.

 

Korting op bijtelling zonnecelauto’s vanaf 2021

Voor elektrische auto’s met zonnepanelen geldt vanaf 2021 een korting op de bijtelling over de hele catalogusprijs.

 

Verlenging verlaagd tarief openbare laadpalen

Het verlaagde tarief voor energiebelasting en een nultarief voor de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) worden tot eind 2022 verlengd voor openbare laadpalen van elektrische auto’s.

 

Nieuwe Europese regels dronevliegers

Vanaf 31 december 2020 gelden Europese regels voor drones. Deze regels gelden in alle landen van de Europese Unie (EU). En zorgen voor veiligheid in de lucht en op de grond.

 

Vliegbelasting

Vanaf 1 januari 2021 geldt een vliegbelasting voor alle passagiers van 2 jaar en ouder die vertrekken vanaf een Nederlandse luchthaven. De vliegbelasting bedraagt € 7,845 per persoon per vlucht.

*******************************************************************************

Wonen

Bekijk de veranderingen die al zeker zijn op het gebied van wonen in 2021. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

 

Energielabel woning of utiliteitsgebouw

Vanaf 1 januari 2021 maakt u voor een energielabel een afspraak met een energieadviseur. De kosten voor een energielabel komen straks naar verwachting bij een eengezinswoning uit op gemiddeld € 190.

 

Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur

Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen kunnen vanaf 2021 1 keer huurverlaging aanvragen.

 

Huurliberalisatiegrens

De huurliberalisatiegrens is in 2021 € 752,33. Deze grens bepaalt of u in een sociale-huurwoning woont of in een woning in de vrije sector.

 

Overdrachtsbelasting

 • Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar
  Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000.

 • 2% overdrachtsbelasting bij koop woning
  Koopt u vanaf 1 januari 2021 een woning waarin u zélf voor langere tijd gaat wonen? En komt u niet aanmerking voor de startersvrijstelling? Dan betaalt u 2% overdrachtsbelasting over de waarde van de woning.

 • Overdrachtsbelasting: 8% bij koop andere onroerende zaak
  Koopt u vanaf 1 januari 2021 een andere onroerende zaak? Bijvoorbeeld een vakantiewoning, een chalet of stacaravan, een 2e woning, een garagebox of een bedrijfsruimte. Dan betaalt u 8% overdrachtsbelasting over de waarde ervan.

 

Hypotheekrenteaftrek omlaag

Voor mensen met een inkomen boven € 68.507 is de hypotheekrenteaftrek omlaag gegaan, van 46% naar 43%. Heeft u een lager inkomen? Dan heeft deze verandering geen invloed op uw aftrekposten.

 

Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u uw huis kopen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Vanaf 1 januari 2021 is €325.000 de NHG-grens. Investeert u in energiebesparende voorzieningen? Dan stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal € 344.500.

******************************************************************************

 

Ondernemen

Bekijk de veranderingen die al zeker zijn voor ondernemers in 2021. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

 

Coronacrisis: looptijd van de belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt een aantal belastingmaatregelen om de coronacrisis door te komen. Ook legt het kabinet een aantal regelingen wettelijk vast.

 

Aanpassing lage tarief vennootschapsbelasting en schijven

In 2021 wijzigt vennootschapsbelasting. Het gaat om wijzigingen in de schijven en de tarieven. Hierdoor vallen meer bedrijven in de eerste schijf ipv de tweede schijf, waardoor de bedrijven een lager vennootschapsbelastingtarief betalen.

 

Zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2021 stapsgewijs omlaag. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner.

 

Geen minimumtarief zelfstandigen per 1 januari 2021

Het plan voor een minimumtarief voor zelfstandigen per 1 januari 2021 gaat niet door. Het kabinet heeft besloten het minimumtarief voor zelfstandigen en de zelfstandigenverklaring niet verder uit te werken.

 

Bronbelasting op rente en royalty’s

Vanaf 2021 gaat een bronbelasting op rente en royalty’s gelden. Met deze bronbelasting van 25% worden betalingen naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast en wordt ook de doorstroom via ons land tegengegaan.

 

Melden van grensoverschrijdende constructies

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden.

 

Het verrekenen van verliezen bij bedrijven wordt beperkt.

Multinationals zullen eerlijker worden belast, met oog voor het vestigingsklimaat. Juist in economisch zware tijden is het belangrijk dat sommige bedrijven niet méér mogelijkheden hebben om hun belastingdruk te verlagen dan andere. Het verrekenen van verliezen bij bedrijven wordt daarom per 2021 beperkt.

 

Compensatie transitievergoeding bij pensionering of overlijden kleine werkgever

Een bedrijf tot 25 werknemers dat stopt doordat de werkgever met pensioen gaat of overlijdt, kan vanaf 1 januari 2021 via UWV compensatie krijgen voor betaalde ontslagvergoedingen.

 

Investeringskorting voor bedrijven

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

 

Verhoging van het 'tarief' van de innovatiebox

Het effectieve 'tarief' van de innovatiebox is nu 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit 'tarief' naar 9%.

 

(Om)scholing toegankelijker vanaf 2021

Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten.

 

Voorkomen van faillissementen

Om ondernemingen te ondersteunen bij een dreigend faillissement is er vanaf 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (HFW). Door deze wet wordt het voor ondernemingen met grote geldproblemen makkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers. Het gaat hierbij om een akkoord voor herstructureren van schulden. 

********************************************************************************

 

Overheid en veiligheid

Bekijk de veranderingen die al zeker zijn op het gebied van overheid en veiligheid in 2021. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

 

Veranderingen door Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) hoort niet meer bij de Europese Unie (EU). Hierdoor veranderen sommige regels. Vanaf 1 januari 2021 veranderen er regels voor reis en verblijf in het VK.

 

Nieuwe Europese regels dronevliegers

Vanaf 31 december 2020 gelden Europese regels voor drones. Deze regels gelden in alle landen van de Europese Unie (EU). En zorgen voor veiligheid in de lucht en op de grond.

 

Kosten paspoort en identiteitskaart

De maximale kosten voor reisdocumenten gaan omhoog. Een paspoort kost in 2021 maximaal € 74,77 voor 18-plussers en € 56,55 voor wie nog geen 18 is. Een identiteitskaart kost in 2020 maximaal € 64,03 voor 18-plussers en € 32,91 voor iedereen onder de 18.

kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/wetswijzigingen-voor-mkb-per-1-januari-2021/?utm_source=nieuwsbrief_kvk&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_mkb_1_2021 Quote Volgende
Back to home

Oplossingen