Bestuurders van een BV zijn in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk. In het Burgerlijk Wetboek staat echter vermeld dat bestuurders van rechtspersonen (BV, NV, verenigingen, stichtingen) verplicht zijn tot een behoorlijke vervulling van de taak. Is dat niet het geval dan kunt u wel aansprakelijk zijn. De interne aansprakelijkheid is niet afhankelijk van de ervaringen en kennis... Vorige

stichting en vereniging, 34.491 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen WBTR

WBTR = Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon

 

quote

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR) in werking.

Met de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij de vereniging en de stichting aangevuld, verduidelijkt en zoveel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die gelden voor de BV en de NV.

unquote

 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34491_wet_bestuur_en_toezicht#p1

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34491

 

Check uw situatie via het stappenplan: https://wbtr.nl/over-wbtr/

Google search

https://www.google.nl/=925

https://www.google.nl/=

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-507.html Wet van 11 november 2020 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) Let... Volgende
Back to home

Oplossingen