Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


3 december 2019 Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie https://www.cpb.nl/een-belasting-op-luchtvervuiling-in-de-nederlandse-industrie# https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2019-13-Een-belasting-op-luchtvervuiling-in-de-nederlandse-industrie.pdf Vorige

Taxonomie

Rabobank: De taxonomie is een lijst van economische activiteiten binnen verschillende sectoren met technische screeningscriteria

om bij te dragen en geen schade te doen aan milieudoelstellingen. Dit stuk gereedschap is essentieel voor de uitvoering van de EU Green Deal.

https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/oktober/de-eu-taxonomie-een-nieuwe-groene-taal-voor-bedrijven/

 

klimaatakkoord.nl

quote

 

EU Taxonomie definieert wat duurzaam is

De lijst: ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-2800-annex-1_en.pdf

 

Gisteren heeft de Europese Commissie een lijst gepubliceerd van economische activiteiten die bijdragen aan het halen van het doel van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze zogenaamde ‘Taxonomie’ geldt als leidraad voor investeringen in duurzaamheid.


Beeld: ©Rijksoverheid / Rijksoverheid

De EU Taxonomie maakt duidelijk welke activiteiten wel of niet duurzaam mogen heten, op grond van hun wetenschappelijk getoetste bijdrage aan het voorkomen van klimaatverandering of beperken van de gevolgen ervan (adaptatie). De lijst kan worden gebruikt door grote bedrijven en financiële instellingen in de rapportage over hun duurzaamheid.

Rapportage

Tegelijk stelde de Europese Commissie gisteren ook een Richtlijn vast die ongeveer 50.000 Europese grotere bedrijven zal verplichten tot zo’n rapportage (Corporate Sustainability Reporting Directive). De lijst gaat onder andere over energie, bosbouw, maakindustrie, transport en gebouwen. Kleinere bedrijven kunnen de lijst vrijwillig gebruiken.

“De Taxonomie zet de financiële sector in het hart van een duurzaam en inclusief economisch herstel uit de covid-19-pandemie en van de ontwikkelingen op langere termijn,” aldus het persbericht. De lijst is tot stand gekomen na advies van een comité met technische experts, commentaren daarop en politieke discussie met de Europese lidstaten en het Europese Parlement. De Taxonomie wordt vermoedelijk eind mei definitief vastgesteld en moet dan nog worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europese Parlement.

WEbinar

Op 30 april houdt het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord een webinar over de EU Taxonomie onder de titel 'Een nieuwe groene taal'.

 
Renteontwikkeling als middel om inflatie te scheppen. Kredietverschaffers betalen rente en kredietnemers ontvangen rente. De wereld op zijn kop. Maar die trend gaat door. De ECB brengt rente in rekening voor tegoeden die banken bij de ECB aanhouden. De reden is dat de ECB de export wil stimuleren en de inflatie wil verhogen tot een gewenste 2%. Het klinkt geweldig voor allen die... Volgende
Back to home

Oplossingen