Als u via een eenmanszaak, een maatschap, een vof etc. werkt, bent u hoofdelijk of in gelijke delen aansprakelijk voor alle schulden. Als u een BV voert, bent u aansprakelijk tot het nominale bedrag van de aandelen en voor eventueel door u verstrekte zekerheden (borgstelling). Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in een aantal situaties.... Vorige

Oprichtingseisen

De oprichting van een BV moet voldoen aan bepaalde eisen:

  • verklaring van geen bezwaar. De notaris vraagt goedkeuring aan bij het Ministerie van Justitie. Nagegaan wordt of de ondernemer of zijn eventuele andere ondernemingen betrokken zijn bij faillissementen etc. (antecedentenonderzoek);
  • notariële akte. De oprichting van een BV vindt plaats bij notariële akte;
  • inschrijving in het Handelsregister. De kosten voor inschrijving zijn afhankelijk van het balanstotaal en het aantal werknemers;
  • kapitaalinbreng van € 18.000 (kapitaaleis). De inbreng moet door een bankverklaring van uw bank vastgesteld worden. Deze eis is 1 oktober 2012 vervallen. Zie onder flexibilisering bv-recht.
Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV recht.  Vanaf 1 oktober 2012 geldt een wet om de oprichting van BV’s te vereenvoudigen. Daarin is de kapitaaleis van €18.000 bij de oprichting van een vennootschap vervallen en dus ook de vereiste bankverklaring/... Volgende
Back to home

Oplossingen