Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV recht.  Vanaf 1 oktober 2012 geldt een wet om de oprichting van BV’s te vereenvoudigen. Daarin is de kapitaaleis van €18.000 bij de oprichting van een vennootschap vervallen en dus ook de vereiste bankverklaring/... Vorige

'Eén BV is geen BV' (holding structuur)

Deze uitspraak duidt op de mogelijkheid om na inbreng van de onderneming in een BV, de onderneming direct fiscaal onbelast ‘uit te laten zakken’ in een dochtermaatschappij. U heeft dan een holding en een werkmaatschappij.

 

De voordelen van een holding structuur zijn:

  • Nieuwe activiteiten kunt u in een aparte werkmaatschappij inbrengen. Via de fiscale eenheid kunnen verliezen tussen vennootschappen gecompenseerd worden.
  • Herstructurering, verkoop en het afstoten van onderdelen is makkelijk te realiseren door verkoop van de aandelen van de dochtermaatschappij.
  • Afzondering van het pensioen van de DGA en het onroerend goed is eenvoudig en verstoort niet een eventuele verkoop, mits tijdig (dat wil zeggen: minimaal 6 jaar van tevoren) georganiseerd.
  • Optieplannen en werknemersparticipaties zijn makkelijker te realiseren.

Een nadeel zijn de tariefopstappen in de vennootschapsbelasting en de extra kosten.

Deelnemingsvrijstelling. De deelnemingsvrijstelling geldt als sprake is van een moedermaatschappij met een dochtermaatschappij. Als een dochter- respectievelijk werkmaatschappij... Volgende
Back to home

Oplossingen