Uw keuze wordt bepaald door sociale, economische, fiscale en juridische motieven. Bij de BV-vorm is sprake van een rechtspersoon. Dat wil zeggen een zelfstandige juridische eenheid. U bent alleen aansprakelijk uit hoofde van bestuurders- of beroepsaansprakelijkheid en niet meer voor gelijke delen of hoofdelijk, tenzij u als DGA meetekent bij de... Vorige

Economische motieven

  1. De BV biedt de mogelijkheid om voor verschillende doeleinden delen van de winst te reserveren. De winst kan gereserveerd worden buiten de persoonlijke omgeving. Reserves kunnen worden belegd in de beheermaatschappij of in een aparte BV.
  2. Bij een BV kan een pensioenvoorziening opgebouwd worden zonder de premies af te storten bij een externe verzekeringsmaatschappij (in eigen beheer). Ook kan een scheiding tussen pensioengelden en de werkmaatschappij gemaakt worden en pensioen in eigen beheer gevoerd worden, meestal in de beheer BV.
Verlaging vennootschapsbelasting: rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ondernemers/tarief-vennootschapsbelasting-omlaag    Verlaging Vpb:  Volgende
Back to home

Oplossingen