De BV biedt de mogelijkheid om voor verschillende doeleinden delen van de winst te reserveren. De winst kan gereserveerd worden buiten de persoonlijke omgeving. Reserves kunnen worden belegd in de beheermaatschappij of in een aparte BV. Bij een BV kan een pensioenvoorziening opgebouwd worden zonder de premies af te storten bij een externe verzekeringsmaatschappij... Vorige

Fiscale motieven - Vennootschapsbelasting

Verlaging vennootschapsbelasting:

rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ondernemers/tarief-vennootschapsbelasting-omlaag 

 

Verlaging Vpb: rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/10/15/kamerbrief-over-heroverweging-pakket-vestigingsklimaat/kamerbrief-over-heroverweging-pakket-vestigingsklimaat.pdf 

 

***********************************************************************

Verlaging van de Vennootschapsbelasting.

Quote. Met het oog daarop bestrijden we belastingontwijking en verbreden we de grondslagen voor de belasting op bedrijven. De opbrengst daarvan wordt benut om de tarieven in de vennootschapsbelasting, ook met het oog op de ontwikkelingen in de landen om ons heen, te verlagen. De statutaire tarieven in de vennootschapsbelasting gaan in stappen van 20% en 25% naar 16% en 21 % per 2021. Om een sterke aanzuigende werking naar de BV te voorkomen en om een globaal evenwicht te houden in belastingdruk wordt het box 2 tarief in stappen verhoogd van 25% naar 28,5% in 2021. Unquote.

Regeerakkoord 2017tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/regeerakkoord20172021.pdf

Internationale belastingwedloop: https://fd.nl/economie-politiek/1216236/trump-wil-15-winstbelasting-voor-bedrijven.  

 

Voor BV’s en NV’s geldt de vennootschapsbelasting(Vpb). Het vennootschapsbelastingtarief  is geleidelijk verlaagd. Het tarief bedroeg in:                

                                                            2010           2011-2017

  • bij winst van € 0 - € 200.000          : 20%          20%
  • bij winst boven € 200.000              : 25,5%.      25%

Daarmee is de schijf van € 0 - € 40.000 met een tarief van 23,5%, geldend in 2008, vervallen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting.

Tarieven:

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/tarieven_vennootschapsbelasting

 

Na 2001 was de belastingheffing tussen de IB-onderneming (IB-heffing maximaal 52%) en de BV (maximaal 50,88%/ hoog tarief) nauwelijks verschillend. Daarna is dat verschil weer toegenomen. In 2010 is het verschil tussen IB-onderneming (IB-heffing maximaal 45,76%) en de BV (maximaal 44,1%/hoog tarief en 40%/laag tarief) beperkt voor het hoge tarief. Maximaal 43,75% in 2011.

De verlaging van de vennootschapsbelasting is baanbrekend. In 2004 bedroeg het hoge tarief 34,5%; in 2005 was het 31,5%; in 2006: 29,6% en in 2009/2010: 25,5%. Vanaf 2011: 25%. Voor 2014 geldt een tijdelijke verlaging tot 22% voor bedragen t/m €250.000 tot 1 januari 2015.

 

Wat betreft de AB-heffing wordt belastinguitstel verkregen doordat belasting pas geheven wordt bij uitkering.

 

De voordelen van een eenmanszaak/vof en dergelijke zijn aftrekposten. Dit betreft de zelfstandigenaftrek, inclusief de startersaftrek, de oudedagsreserve, de MKB-vrijstelling en de meewerkaftrek of beloning. Deze gelden niet voor de BV. Een nadeel is het progressieve inkomstenbelastingtarief.

 

Voor de BV gelden mogelijkheden als:

  • investeringsfaciliteiten (ook voor de IB-ondernemer);
  • willekeurige afschrijving (ook voor de IB-ondernemer);
  • fiscale eenheid; 
  • deelnemingsvrijstelling.

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/veranderingen_vennootschapsbelasting_2017/veranderingen_vennootschapsbelasting_2017

 

Daartegenover staat dat de accountantskosten hoger zijn. Indien uw accountant een BV met verscheidene vennootschappen controleert, dient u zich te realiseren dat de jaarlijkse kosten toenemen ten opzichte van de IB-onderneming.

 

Per situatie dient een eventueel voordeel berekend te worden, waarbij de aantrekkelijkheid van de BV-vorm stijgt, naarmate de winst groter is.

Als u via een eenmanszaak, een maatschap, een vof etc. werkt, bent u hoofdelijk of in gelijke delen aansprakelijk voor alle schulden. Als u een BV voert, bent u aansprakelijk tot het nominale bedrag van de aandelen en voor eventueel door u verstrekte zekerheden (borgstelling). Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in een aantal situaties.... Volgende
Back to home

Oplossingen