https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2012-01-01/#Boek1_Titeldeel6_Artikel88 Voor een aantal handelingen moeten volgens de wet beide gehuwde of geregistreerde partners akkoord gaan. Dit geldt bijvoorbeeld bij het verlenen van hypotheek op een gezamenlijk bewoonde woning, ongebruikelijke of bovenmatige... Vorige

Rechten en plichten in het huwelijk

Als u gehuwd bent, heeft u de wettelijke plicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien. Dit geldt niet als u ongehuwd samenwoont.

Voor dagelijkse uitgaven (gewone, dagelijkse gang van de huishouding) moet de ene partner aan de andere partner voldoende middelen ter beschikking stellen. Verrekening is dan niet mogelijk.

 

Er zijn uitgaven voor materiële behoeften en voor geestelijke behoeften (bijvoorbeeld cultuur en vakanties), dus een ruimer begrip dan boven vermeld, en kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Deze kosten worden ‘kosten van huishouding’ genoemd. Ook daarvoor dienen partners middelen ter beschikking te stellen, maar hier is verrekening wel mogelijk. Deze kosten komen ten laste van ieders inkomen en vermogen.

 

U bent veelal financieel met elkaar verbonden. Als u als gehuwden een woning huurt, dan zijn beiden partners automatisch medehuurders. Als u een pensioen opbouwt met een nabestaandenpensioen, is de partner medegerechtigd.

2018, aardverschuiving in het huwelijksgoederenrecht. Standaard wettelijke gemeenschap van goederen omgezet in beperkte gemeenschap van goederen. http://bit.ly/dfs394-2018-beperkte-gemeenschap_ingrijpende-verandering  ******************************************************************************** Voor... Volgende
Back to home

Oplossingen