In de wet is geen regeling opgenomen voor samenleven met een samenlevingscontract. Samenwoners erven niet van elkaar tenzij een testament opgemaakt is. U kunt in een samenlevingscontract, op te maken bij de notaris, wel afspraken maken over bepaalde onderwerpen. Dat betreft de kosten van de huishouding, eigendom van de bankrekening, eigendom van het huis, betaling van verzekeringspremies,... Vorige

Geregistreerd partnerschap

Deze vorm, geïntroduceerd op 1 januari 1998, biedt dezelfde mogelijkheden als een huwelijk. Partners kunnen van gelijk of verschillend geslacht zijn.

 

Er kunnen partnerschapsvoorwaarden opgemaakt worden die te vergelijken zijn met huwelijkse voorwaarden. Het geregistreerd partnerschap heeft meestal dezelfde gevolgen als een huwelijk. Verschillen zijn er onder andere bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap (geen rechter vereist), geen mogelijkheid tot scheiding van tafel en bed en de relatie tot de kinderen (de vader moet de kinderen expliciet erkennen).

Bij samenleven zonder samenlevingsovereenkomst wordt uitgegaan van twee aparte huishoudens en is ieder afzonderlijk fiscaal belast. Er gelden geen vrijstellingen bij overlijden. Door een samenlevingscontract op te laten maken geldt de grote vrijstelling bij vererving. Daarnaast is het mogelijk om te regelen dat woning, inboedel, pensioen e.d. toekomen aan de samenwonende... Volgende
Back to home

Oplossingen