Deze vorm, geïntroduceerd op 1 januari 1998, biedt dezelfde mogelijkheden als een huwelijk. Partners kunnen van gelijk of verschillend geslacht zijn.   Er kunnen partnerschapsvoorwaarden opgemaakt worden die te vergelijken zijn met huwelijkse voorwaarden. Het geregistreerd partnerschap heeft meestal dezelfde gevolgen als een huwelijk. Verschillen zijn... Vorige

Samenleven zonder contract

Bij samenleven zonder samenlevingsovereenkomst wordt uitgegaan van twee aparte huishoudens en is ieder afzonderlijk fiscaal belast. Er gelden geen vrijstellingen bij overlijden. Door een samenlevingscontract op te laten maken geldt de grote vrijstelling bij vererving. Daarnaast is het mogelijk om te regelen dat woning, inboedel, pensioen e.d. toekomen aan de samenwonende partner en niet aan de familie. Zie bijvoorbeeld onder verblijvingsbeding http://bit.ly/dfs175-verblijvingsbeding of via een testament. Er gelden ook geen rechten uit hoofde van pensioen tenzij u actie neemt.

 

Samenwonen kan zeer nadelige financiële gevolgen hebben, zoals:

 

Er is een aantal verschillen tussen huwelijk/geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven.

 

Het huwelijk/geregistreerd partnerschap:

o   wordt afgesloten voor de ambtenaar van de burgerlijke stand;

o   kent een verzorgingsplicht;

o   kent van rechtswege een gemeenschap van goederen;

o   heeft gevolgen voor het erfrecht;

o   heeft tot gevolg dat bij huur beide echtgenoten huurders zijn;

o   geeft recht op de grote vrijstelling bij erfbelasting.

 

Samenleven is vrij aan te gaan. Een samenlevingscontract is niet verplicht.

https://www.eerstekamer.nl/overig/20180405/beleidsbesluit_van_29_maart_2018/f=/vkn9lp9zvhx5_opgemaakt.pdf Wijziging van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, Stcrt. 2010, nr. 10783 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit... Volgende
Back to home

Oplossingen