Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Het te lenen bedrag werd veelal uitgedrukt in een percentage van de waarde van de woning bij gedwongen verkoop (executiewaarde). Dit wordt de verstrekkingszwaarte genoemd. Daarnaast bekijkt de financier uw mogelijkheid om rente en aflossing (dienst der lening) te betalen op basis van uw inkomen. Nu wordt het hypotheekbedrag gekoppeld aan de marktwaarde. Zie... Vorige

Waarde onroerend goed - afbouw leningbedrag en renteaftrek

Let op:

De verlaging van de hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld met 3% per jaar tot 37,05% in 2023.

rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/vraag-en-antwoord/recht-op-hypotheekrenteaftrek

 

rijksoverheid.nl

quote

Het maximale aftrektarief de hypotheekrenteaftrek voor inkomens in de hoogste schijf wordt al geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2020 gaat dit sneller. Vanaf 2023 zijn de aftrekbare rente en kosten eigen woning nog maximaal aftrekbaar tegen 37,05%. Dat is nu nog 49%.

Deze aanpassing geldt niet alleen voor de (hypotheek)rente. Maar ook voor alle andere aftrekbare kosten voor de eigen woning. Zoals notaris- en advieskosten voor het afsluiten van de hypotheek.

Iemand met een inkomen (vóór aftrekposten) lager dan € 68.507 ondervindt geen fiscaal nadeel door deze maatregel.

unquote

 

En Let op: dit geldt voor alle afrekbare kosten

belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/koopwoning/content/eigen-woning-aftrekbare-kosten

 

******************************************************************************

17-12-2013 is de wet maatregelen woningmarkt 2014 ll in de 1ste kamer goedgekeurd (nr. 33819). 

wetsvoorstel/33819_wet_maatregelen_woningmarkt.  

eerstekamer.nl/nieuws/20131217/wet_maatregelen_woningmarkt_2014

 

Zie ook op rijksbegroting.nl onder Wet herziening fiscale behandeling eigen woning, op wetten.overheid.nl en eigenhuis.nl onder Financiële gevolgen 2013.

Daarmee is het einde niet in zicht. Termijnplannen richten zich op een LTV van 80%. Zie rijksoverheid.nl onder Kabinetsvisie Nederlandse Bankensector.

 

Op basis van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning zal de woningfinanciering vanaf 2013 tenminste annuïtair moeten zijn. De Loan to value ratio (= verhouding van de hoogte van de financiering ten opzichte van de aankoopwaarde) zal afgebouwd worden vanaf 2013 in 6 gelijke stappen van 106% tot maximaal 100% in 1-1-2018. Volgens het regeerakkoord 2017 wordt de leennorm niet verder verlaagd.

  

De verstrekkingszwaarte voor een hypotheek bedroeg vroeger meestal 125% van de executiewaarde van de woning, waarvan een aflossingsvrij deel van maximaal 75% - 80% van de executiewaarde. De executiewaarde (geschatte opbrengst bij gedwongen openbare verkoop) is circa 85% tot 90% van de waarde bij vrije verkoop. De AFM wenste per 2011 invoering van een standaard bevoorschotting tot maximaal 112% van de aankoopwaarde. Het meerdere boven de aankoopwaarde moest binnen 7 jaar afgelost worden. De banken stelden voor het aflossingsvrije deel te beperken tot 50% van de aankoopwaarde en de financiering te beperken maar zonder aflossing van 7 jaar. Zie de het bankvoorstel op de site van de Rijksoverheid.

 

De AFM en banken en verzekeraars hebben overeenstemming bereikt om vanaf augustus 2011 hypotheekverstrekking te beperken tot 110% van de waarde met een maximaal aflossingsvrij deel van 50% van de waarde van de woning. Zie op rijksoverheid.nl onder koopwoning/inhoud/nieuwe-regels-hypotheek en de site van het Ministerie van Financiën.

Als gevolg van het verlagen van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% is de hypotheekverstrekking gemaximeerd op 106%.

Bij nieuwbouw gelden andere regels. Meestal wordt uitgegaan van de stichtingskosten (aankoopprijs van de grond en bouwkosten).

 

De hypotheekrente is aftrekbaar. Let op: beperking hypotheekrenteaftrek!

CBS - StatLine ontwikkeling woningwaarde: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37610/table?ts=1523388590922.  dnb.nl. De woningmarkt in de grote steden: https://www.dnb.nl/binaries/OS%20Huizenmarkt_tcm46-358879.pdf   Woningbezitters... Volgende
Back to home

Oplossingen