Bij aankoop van een huis wil de verkoper de zekerheid hebben dat de transactie doorgaat. Daarom zult u een deel (ca.10%) van de koopsom als borgsom moeten betalen. Dat vindt plaats door het stellen van een bankgarantie. Vorige

Renteperiode hypotheek

Nu: hypotheekrenteaftrek. Uw risico: verlaging hypotheekrenteaftrek. Doel: hypotheekrente verlagen. Raad: hypotheekrente vergelijken

 

De renteperiode is vaak vastgelegd voor een vaste periode van een aantal jaren (‘de rentevastperiode of rentevaste periode’). U kunt kiezen uit een rentevaste periode die kan oplopen tot soms 30 jaar.

 

U kunt ook kiezen voor een variabele rente. Bijvoorbeeld op basis van een variabele rente vastgesteld door de bank. Deze vorm wordt in de crisis nauwelijks meer aangeboden aan de consument. Zakelijk wordt de interbancaire rente - Euro Interbank Offered Rate (Euribor) gebruikt. Euribor is de prijs waartegen de ene bank verwacht aan andere banken uit te lenen voor een bepaalde periode. De renteperiode kan bijvoorbeeld 1, 3, 6 of 12 maanden zijn. Elke werkdag stellen meer dan 40 Europese banken de Euribor tarieven vast. De rente op de financiering wordt na de renteperiode opnieuw vastgesteld tegen de dan geldende marktrente. Dit is interessant als de rente daalt. Bij een rentestijging stijgen de kosten. Voor uw keuze is de gewenste mate van zekerheid van de woonlasten op langere termijn doorslaggevend. Als u geen buffer heeft, moet u niet het risico nemen van een rentestijging, waardoor u niet meer uitkomt met uw bestedingen.

De rentetarieven zijn via vele sites op te vragen, zoals fx.nl/hypotheek en geld.nl/hypotheek/hypotheekrente.

 

Rentestijging

Bij een rentestijging als gevolg van de verhoging van de marktrente of uw overstap van flexibele rente naar vaste rente stijgen uw rentelasten en daalt uw aflossing bij een annuïteitenhypotheek. Daarbij wordt u getroffen door een stijging van de netto lasten door het afnemend belastingvoordeel.

Zie voor de consequenties op belastingdienst.nl onder rekenhulpen/aflossing_annuiteitenleningHerbereken uw rente- en aflossingsbetalingen!

 

Neem geen risico bij het bepalen van de looptijd van uw renteperiode

Bij het bepalen van de rentevaste periode is van belang rekening te houden met de hypotheekvorm, het absolute niveau van de rente en het verschil tussen korte en lange rente, uw renteverwachting en uw risicobereidheid ten opzichte van uw bestedingsruimte. Als de rente hoog staat en u verwacht een rentedaling, kunt u beter een variabele rente nemen met de mogelijkheid de rente vast te zetten (consolidatie optie) voor een periode van enkele tot soms 20 jaar.  

 

Let op: zoek de kosten uit bij consolidatie. Let op: het risico is groot dat de rente zich niet ontwikkelt volgens uw renteverwachting of dat u te laat reageert op een rentestijging.

 

Soms is af te spreken met de financier dat u gewaarschuwd wordt bij rentestijgingen. Een variabele rente is geschikt als u enige speelruimte heeft en de tijd heeft de renteontwikkeling te volgen. Als de rente historisch laag is en u wilt daarvan gebruik maken, kunt u beter een lange rentevaste periode afsluiten. Wanneer u zekerheid wenst over de woonlasten op lange termijn, kiest u bij voorkeur een lange vaste rente.

 

Een andere factor is hoe lang u verwacht in een huis te blijven wonen. Een korte woonhorizon kan een reden zijn te kiezen voor een mogelijk lagere korte rente.

 

Naast de renteperiode kunt u verschillende opties vragen, zoals: rentebedenktijd (achteraf): u wordt in de gelegenheid gesteld om na het einde (veelal 1 of 2 jaar) van de rentevaste periode de nieuwe rentevaste periode vast te stellen. U heeft bij rentestijgingen een beslissingsperiode en u moet rentewijzigingen nauwlettend volgen. Rentebedenktijd... Volgende
Back to home

Oplossingen