Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Nationaal Doorstromingsfonds Woningmarkt (NDWo).  Om de doorstroming in de huizenmarkt te stimuleren is een regeling ontworpen waardoor iemand makkelijker een huis kan kopen hoewel de bestaande woning nog niet verkocht is. Daarbij wordt afgesproken dat de verkoper een Doorstromingsakte tekent. Daarin zegt de verkoper toe maximaal... Vorige

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen/ WEW en NHG

Voor- en nadelen NHG: eigenhuis.nl/huis-kopen/bestaande-bouw/hypotheek-en-overdracht/wat-is-nationale-hypotheek-garantie

Berekenen wat mogelijk is: mijn.nhg.nl/ 

Voorwaarden: nhg.nl/voorwaarden-normen/voorwaarden-normen-2021/ 

Kijk vooral op: nhg.nl/professional/

 

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen/Nationale Hypotheek Garantie. Deze stichting is verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie ter bevordering van het eigenwoningbezit.

Koopsom: €325.000. De NHG-kostengrens voor 2021 is 325.000 euro. Voor leningen met energiebesparende maatregelen is dit 344.500 euro.: https://www.nhg.nl/het-product-nhg/een-hypotheek-met-nhg/ 

 

Verkoop woning met verlies: https://www.nhg.nl/hulp-van-nhg/gevolgen-verkoop-met-verlies/ 

Restschuldfinanciering: https://www.nhg.nl/hulp-van-nhg/een-restschuld-meefinancieren/

 

**************************************************************************

De NHG is een garantie voor de hoofdsom en de rentebetalingen aan de financier. U kwam in aanmerking voor de Nationale Hypotheek Garantie bij een koopsom van maximaal € 312.500 en totale kosten (8%) van maximaal € 350.000, inclusief notaris-, verbouwkosten en dergelijke. De normen worden verscherpt. Per juli 2012: een maximale koopsom van € 296.000 (inclusief kosten € 320.000). Per 1 juli 2013 maximale koopsom plus kosten: € 290.000, 1 juli 2014 een maximale koopsom plus kosten van € 265.000 en 1 juli 2015/2016 €245.000.

U krijgt een rentekorting tot 0,8 % en betaalt eenmalig een provisie van 1% in 2014/ 0,85% in 2013/ 0,7 % in 2012 (was 0,55%) (aftrekbaar) op het leningbedrag voor het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), dat garant staat voor rente en aflossing.  

Vanaf 1 januari 2014 kan ook de restschuld meegefinancierd worden voor woningen die gefinancierd zijn met NHG en tot maximaal de NHG-kostengrens van € 265.000 (vanaf 1 juli 2014). Als de koopsom plus restschuld hoger is, mag zonder NHG gefinancierd worden. Zie op nhg.nl onder meefinancieren restschuld. Wilt u weten wat u kunt lenen kijk op nhg.nl onder Acceptatie maximaal leenbedrag bij NHG

 

Als u de schuld niet af kunt lossen en de financier beslist tot gedwongen verkoop, heeft u geen schuld meer aan de financier maar aan het Waarborgfonds Eigen Woningen. Daarmee treft u een aflossingregeling of mogelijk een kwijtschelding.

Kwijtschelding van de restschuld is alleen mogelijk bij betalingsonvermogen wegens onvrijwillige inkomensdaling. Dan kan gelden bij ontslag, arbeidsongeschiktheid, overlijden, scheiden. Bij kwijtscheding gelden de leennormen voor beheersituaties. Dat betekent dat maatwerk geldt en uitgegaan wordt van werkelijke inkomsten en hypotheeklasten. Meer op rijksoverheid.nl onder veranderde regels Nationale Hypotheek Garantie.

 

Bij oversluiten vervalt de NHG en gelden de nieuwe bevoorschottingsregels. Let op: het is verstandig het verkrijgen van NHG als ontbindende voorwaarde op te nemen in het voorlopig koopcontract. Bij verhuizing is een uitzondering gemaakt en kunt u uw oude voorwaarden (aflosvrij of spaarhypotheek) meenemen. Kijk op www.rijksoverheid.nl onder 'hypotheek met NHG mee naar volgende woning'. 

 

Als u een hypotheekofferte aanvraagt, ontvangt u waarschijnlijk een aanbod met een geldigheidsduur van maximaal 3, 4 of 6 maanden. De offerte kan vaak verlengd worden met 6 maanden. Het renteaanbod is meestal voor 14 dagen geldig. Let op: om het renteaanbod te accepteren dient u de offerte binnen die termijn terug te sturen.

In de periode tussen acceptatie van de offerte en het passeren van de akte, kan de rente dalen. Sommige hypotheekaanbieders herzien de rente in uw voordeel. Aantrekkelijk is als de laagste rente tijdens de offerteperiode bij acceptatie aangeboden wordt (dalrente garantie).

 

Financiers horen geen onderscheid te maken tussen offertes aan nieuwe of bestaande klanten. Aan nieuwe klanten boden financiers echter vaak een lage rente aan. Op de renteherzieningsdatum verliest de klant het voordeel omdat een standaard hogere marge berekend wordt. Dit kunnen financiers doen omdat u als klant niet makkelijk kunt vertrekken, gezien de aanzienlijke kosten (taxatie-, notariskosten, afsluitprovisie) bij oversluiten. Vraag of de rentekorting bij renteherziening gehandhaafd blijft.

 

Bij verhuizing vervalt de NHG hypotheek. Bestaande hypotheekvormen als spaar-, leven-, aflossingsvrij vervallen. De nieuwe hypotheek moet voldoen aan de nieuwe eisen van aflossing minimaal annuïtair. November 2012 is besloten dat bestaande hypotheken worden gerespecteerd. Oude hypotheekvormen kunnen dus meegenomen worden. Let op: bij een verhoging moet het hogere bedrag op basis van de nieuwe regels gefinancierd worden voor het verkrijgen van renteaftrek, dus minimaal annuïtair.

 

Beleggingsinstellingen richten de Nederlandse Inveseringsinstelling op (NII). Zie Advies Via... Volgende
Back to home

Oplossingen