Huurverhogingen tot 5% (2,5% basis en 2,5% inkomensafhankelijk) zijn wettelijk toegestaan. De huren worden sosm ten onrechte verhoogd. U kunt bezwaar maken. Zie op rijksoverheid.nl onder: kan-ik-bezwaar-maken-tegen-huurverhoging.  Check... Vorige

Koopsubsidie

Koopsubsidie (in 2007 Eigenwoningbijdrage).

Wet bevordering eigenwoningbezit (Wbe), in 2007 Eigenwoningbijdrage

Als aan u NHG verleend was, kwam u in aanmerking voor een eigenwoningbijdrage. De verstrekking was afhankelijk van uw leeftijd, inkomen, koopsom en financiering. Deze bijdrage bestond uit een maandelijks bedrag ter verlaging van de hypotheeklasten. De bijdrage was bedoeld om het eigenwoningbezit te bevorderen. Aanvragen na 29 maart 2010 zijn niet meer gehonoreerd.

 

Ontving u in 2009 voor het eerst de eigenwoningbijdrage, dan dient u een vervolgaanvraag in te dienen voor uw peildatum om in aanmerking te blijven. Om de vijf jaar wordt gecontroleerd op basis van uw toetsinkomen en toetsvermogen of u nog recht heeft op de bijdrage. De peildatum valt op de eerste dag na het verstrijken van de vijfjaarstermijn.

rijksoverheid.nl Quote Nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie in huis Nieuwsbericht | 15-12-2015 | 07:00 Burgers en ondernemers die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken kunnen vanaf volgend jaar subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen... Volgende
Back to home

Oplossingen