Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Aftrekbare kosten. U kunt de rente en financieringskosten voor leningen voor de aankoop, de verbouwing en het onderhoud van de woning aftrekken. Ook eenmalige kosten... Vorige

Arbeidsongeschiktheidsdekking/onvrijwillige werkloosheid

Vaak worden woonlastenverzekeringen ter dekking van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid aangeboden. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en zo mogelijk bij onvrijwillige werkloosheid is mogelijk. De dekking is vaak beperkt. U doet er goed aan de offerte goed te controleren. Let op: soms is het vereiste arbeidsongeschiktheids-percentage voor premievrijstelling (te) hoog, is er geen dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of wordt uitkering uitgesloten bij vorige klachten.

 

Bij een werkloosheidsdekking luistert het nog nauwer. Let op: uitkering wordt soms alleen toegekend bij een vaste dienstbetrekking of gaat in het 1ste jaar in op basis van passende arbeid in plaats van gangbare arbeid. Soms geldt de dekking alleen als er sprake is van een WW-uitkering, dus een zeer korte periode of loopt de uitkering tot maximaal 65 jaar. Soms worden alleen brutomaandlasten gedekt en bepaalde lasten uitgesloten.

 

Let op: sluit niet verschillende polissen en betaal de premie niet als koopsom als bijvoorbeeld verhuizing mogelijk is.

 

Stop met verpanden overlijdensrisicoverzekering (ORV) consumentenbond.nl Is ORV noodzakelijk?  nuttig? duur? google.nl/search?=&tbs=    Quote Volgende
Back to home

Oplossingen