Aftrekbare kosten. U kunt de rente en financieringskosten voor leningen voor de aankoop, de verbouwing en het onderhoud van de woning aftrekken. Ook eenmalige kosten... Vorige

Arbeidsongeschiktheidsdekking/onvrijwillige werkloosheid

Vaak worden woonlastenverzekeringen ter dekking van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid aangeboden. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en zo mogelijk bij onvrijwillige werkloosheid is mogelijk. De dekking is vaak beperkt. U doet er goed aan de offerte goed te controleren. Let op: soms is het vereiste arbeidsongeschiktheids-percentage voor premievrijstelling (te) hoog, is er geen dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of wordt uitkering uitgesloten bij vorige klachten.

 

Bij een werkloosheidsdekking luistert het nog nauwer. Let op: uitkering wordt soms alleen toegekend bij een vaste dienstbetrekking of gaat in het 1ste jaar in op basis van passende arbeid in plaats van gangbare arbeid. Soms geldt de dekking alleen als er sprake is van een WW-uitkering, dus een zeer korte periode of loopt de uitkering tot maximaal 65 jaar. Soms worden alleen brutomaandlasten gedekt en bepaalde lasten uitgesloten.

 

Let op: sluit niet verschillende polissen en betaal de premie niet als koopsom als bijvoorbeeld verhuizing mogelijk is.

 

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/09/Uitspraak-2019-625.pdf  Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-625 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen, drs. J.W. Janse, leden en mr. R.A.F. Coenraad, secretaris)   Klacht ontvangen... Volgende
Back to home

Oplossingen