Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Stop met verpanden overlijdensrisicoverzekering (ORV) consumentenbond.nl Is ORV noodzakelijk?  nuttig? duur? google.nl/search?=&tbs=    Quote Vorige

Hypothecaire leningen

Er is een verschil tussen een bankhypotheek en een vaste hypotheek. In het eerste geval wordt de hypotheek gevestigd voor alle leningen en vervalt de hypotheek niet bij aflossing. In het tweede geval daalt de hypotheek bij aflossing. Het voordeel van de bankhypotheek is dat u na aflossing weer een lening aan kunt gaan zonder notaris.  

 

Hypothecaire leningen zijn ook te splitsen in leningen die op de einddatum ineens aflossen en leningen die gedurende de looptijd aflossen. Daarnaast zijn er nog veel meer onderverdelingen te maken, zoals met en zonder opbouw van kapitaal binnen een verzekeringsconcept of met en zonder opbouw van kapitaal door belegging in effecten.

 

Belangrijk is dat u weet uit welke onderdelen het hypotheekaanbod bestaat. De naam zegt niet altijd alles.

Als aan u een aanbod voor een beleggingshypotheek gedaan wordt, maakt het een groot verschil of de effecten in zijn geheel bij aanvang aangekocht worden met een extra lening of dat u de beleggingen in het effectendepot geleidelijk gedurende de looptijd van de lening verricht (depotstortingen). Daarmee spreidt u de aankoopmomenten en daarmee het risico.

 

Hypotheekvormen

Hierna volgt een beschrijving van de meest voorkomende hypotheekvormen met de voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen zijn afhankelijk van uw specifieke situatie en moeten dus in dat licht bekeken worden. afm.nl Quote:

https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/hypotheek

checklist hypotheekgesprek: https://www.afmsurvey.nl/afm89/Survey.aspx

Wat is een goed adviesgesprek?

 


Het kopen van een huis en het afsluiten van een hypotheek is één van de belangrijkste (financiële) beslissingen in een leven. Het gaat om veel geld dat u investeert voor een lange periode. 

Daarom is het belangrijk dat u goed advies krijgt voor uw eigen situatie. Maar wat is nu een goed adviesgesprek, welke zaken moeten er besproken worden? Op de website van de AFM staan een aantal belangrijke onderwerpen die u kunt bespreken met uw hypotheekadviseur. 

Heeft u een adviesgesprek gehad? Wilt u weten of de adviseur alles heeft gedaan om u goed advies te kunnen geven? Vul dan de checklist hypotheekgesprek in.

Meer informatie 
Checklist hypotheekgesprek 
Meer informatie over hypotheken 

Unquote

 

Als u bekend bent met hypotheken en u een eenvoudige financieringswens heeft, bijvoorbeeld een bestaande hypotheek oversluiten, kunt u voor execution only kiezen. Dat betekent dat u geen advies krijgt en zelf de aanvraag maakt. Na het afleggen van een kleine kennistoets. Zie op: consumentenbond.nl onder hypotheek/extra/hypotheek-afsluiten-zonder-tussenpersoon/ en afm.nl onder consumenten/themas/advies/advieskosten/execution-only

 

Let op: vanaf 1 januari 2013 geldt dat nieuwe hypotheken volledig en tenminste annuïtair afgelost moeten worden. Voor vele hypotheekvormen geldt dus niet meer dat de rente aftrekbaar is. Zie op rijksoverheid.nl onder hypotheekrenteaftrek.

De opslag voor de aflossingsvrije hypotheek en de spaarhypotheek blijft stijgen. fd.nl/ondernemen/1280357/banken-maken-spaar-en-aflossingsvrije-hypotheek-steeds-duurder?cid=671   ******************************************************************** Let... Volgende
Back to home

Oplossingen