Voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs is er per 1 januari 2010 geen tegemoetkoming ouders meer. Dit budget is volledig overgeheveld naar het inkomensafhankelijke Kindgebonden budget. Het kindgebonden budget hoeft... Vorige

Tegemoetkoming scholieren

Is de scholier tussen de 18 en de 30 jaar, dan komt de tegemoetkoming scholieren in beeld. Volgt de scholier een opleiding in het voortgezet onderwijs en voldoet hij/zij aan de voorwaarden, dan kunnen de ouders of de scholier zelf de tegemoetkoming scholieren aanvragen. Dit moet voor het einde van het schooljaar, dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

 

De tegemoetkoming scholieren is opgedeeld in een basistoelage en een aanvullende toelage. De basistoelage bestaat onafhankelijk van het inkomen van de ouders. De hoogte is afhankelijk van de woonsituatie van de student: thuis- of uitwonend. De aanvullende toelage is wel afhankelijk van de ouders. Deze is onderverdeeld in een tegemoetkoming in de schoolkosten en een tegemoetkoming in het lesgeld.

 

Om de hoogte van de tegemoetkoming ouders en de eventuele aanvullende toelage te bepalen biedt DUO een rekenhulp aan.

 

Let op:

  1. In geval van problemen met ouders of een daling van het inkomen van de ouders kent     DUO uitzonderingsregelingen.
  2. De scholier met een eigen inkomen kan zoveel bijverdienen als hij wil. Dit heeft geen invloed op de tegemoetkoming scholieren.

                  

Bereken de financieringsbehoefte, studiefinanciering en aflossing: duo.nl/particulier/footer/service/rekenhulpen.jsp   wijzeringeldzaken.nl/op-jezelf/hoe-werkt-studiefinanciering ******************************************************************* Let... Volgende
Back to home

Oplossingen