Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Bestaande hypotheek - kostenstijging door afbouw Hillen regeling: http://bit.ly/dfs385-vermindering-eigenwoningforfait-wegens-kleine-eigenwoningschuld - de financiering is maximaal 100% (meer bij energiebesparende maatregelen) van de waarde van de woning. De taxatie is bepalend en niet de koopsom (de overwaarde moet u met eigen inbreng financieren) - hoe hoger de loan to value des te hoger de risicoklasse... Vorige

6b. Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Hoofdregel: Box 3

Voor een nadere beschrijving van levensverzekeringen en de fiscale ontwikkeling zie onder Kapitaalverzekering. De hoofdregel is dat een kapitaalverzekering een vermogensbestanddeel is, dat wordt belast in Box 3 (vermogensrendementsheffing).

In die zin is er geen verschil tussen een kapitaalverzekering en een (bancaire) spaarrekening of belegging. De verzekeraar was verplicht om jaarlijks een opgave te doen van de waarde per 1 januari en per 31 december. Vanaf 2011 geldt 1 peildatum.

 

Uitzonderingen:
Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
– Overgangsrecht voor verzekeringen van voor 1 januari 2001

 

KEW

Wie een eigen huis heeft, heeft dit meestal gefinancierd met een (hypothecaire) geldlening. Fiscaal is het niet meer interessant of de bank, ter meerdere zekerheid, een recht van hypotheek heeft gekregen. Wel is van belang dat aangetoond kan worden dat het geleende geld is gebruikt voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van een eigen woning (hoofdverblijf). We spreken dan van een eigenwoningschuld. Rente en kosten van een eigenwoningschuld gelden als negatief inkomen uit de eigen woning. In feite zijn deze dus aftrekbaar in Box 1.

 

Wie een eigenwoningschuld heeft, kan een kapitaalverzekering verbinden aan zijn/haar eigenwoningschuld. Die verbinding vindt plaats door een aantekening op de polis dat de uitkering aangewend zal worden voor de aflossing van een eigenwoningschuld ‘van de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert’. Deze verbinding maakt van de kapitaalverzekering een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). De KEW is niet belast in Box 3, maar in Box 1. De waarde van de polis wordt dus buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van het vermogen in Box 3. Er wordt dus geen vermogensrendementsheffing over de poliswaarde berekend. Wel wordt de uitkering van de polis, althans het rentebestanddeel, belast in Box 1. De toepassing van de vrijstelling voor de uitkering van KEW’s maakt dat het fiscaal interessant kan zijn om een kapitaalverzekering te verbinden.

 

U dient de keuze voor Box 1 duidelijk op uw aangifte aan de Belastingdienst aan te geven en de polis zal inhoudelijk aangepast moeten zijn.

Let op: 2017: http://bit.ly/dfs302-vervallen-beperking-uitkering-kapitaalverzekering-Tijdklemmen.  Herziening: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-28246.html   Volgende
Back to home

Oplossingen