Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Hoofdregel: Box 3 Voor een nadere beschrijving van levensverzekeringen en de fiscale ontwikkeling zie onder Kapitaalverzekering. De hoofdregel is dat een kapitaalverzekering een vermogensbestanddeel is, dat wordt belast in Box 3 (vermogensrendementsheffing). In die zin is er geen verschil tussen een kapitaalverzekering en een (bancaire) spaarrekening of belegging.... Vorige

KEW-vrijstelling

Let op: 2017: http://bit.ly/dfs302-vervallen-beperking-uitkering-kapitaalverzekering-Tijdklemmen

Herziening: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-28246.html

 

KEW-vrijstellingElke Nederlander heeft een KEW-vrijstelling. Deze is levenslang en kan gebruikt worden om KEW-uitkeringen te ontvangen (ter aflossing van de eigenwoningschuld) zonder belasting te hoeven betalen over het rendementsdeel van de uitkering. De KEW-vrijstelling kan benut worden bij de uitkering van meerdere KEW’s, totdat de vrijstelling volledig is benut.

 

Historisch perspectief (zie Fiscale ontwikkeling) maakt duidelijk dat de KEW-vrijstelling een voortzetting is van de kapitaalverzekeringsvrijstelling zoals die is ingevoerd in 1992 (Wet Brede Herwaardering). Eerder gebruik van die kapitaalverzekeringsvrijstelling vermindert (=imputeert op) de KEW-vrijstelling.

 

Om de KEW-vrijstelling te benutten moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De voorwaarden hebben o.a. betrekking op de premiebetalingsduur, de duur van de verzekering, de bandbreedte, de aflossing en uitkeringen onder andere verzekeringen. Zie onder http://bit.ly/dfs313-KEW-SEW-BEW-voorwaarden

 

Voor zover niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt het rendementsdeel van de uitkering belast in Box 1 (progressief tarief).

Verhuisregeling. De KEW is niet gekoppeld aan een specifieke eigenwoningschuld en kan dus meegenomen worden wanneer... Volgende
Back to home

Oplossingen