Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Wat is mijn AOW-leeftijd? svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd   Let op! Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd (34083): 66 jaar in 2018 en 67 in 2021 Eerstekamer.nl. Quote. Dit voorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet,... Vorige

AOW herziening

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z13703&did=2020D28991

Met dit wetsvoorstel stelt het kabinet voor de 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting te vervangen door een 2/3-koppeling. Dit betekent dat elk jaar levenswinst zich vertaalt in gemiddeld acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen. De koppeling van de pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt op vergelijkbare wijze aangepast.

*********************************************************************

AOW leeftijd bevroren op 67 jaar en 3 maanden. Maar voor hoe lang?

Gelijkblijvende cijfers levensverwachting CBS is de reden.

Kijk zelf naar de levensverwachting van de 65-er.

http://definancielesite.nl/book/page/1088-levensverwachting-65/

http://bit.ly/dfs243-levensverwachting-65jarige

 

rijksoverheid.nl

Quote

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld. Die blijft in 2023 67 jaar en drie maanden, net als in 2022. De levensverwachting is minder snel gestegen dan in voorgaande jaren. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de AOW-leeftijd niet omhoog gaat.

Elk jaar wordt gekeken of de AOW-leeftijd moet worden verhoogd op basis van de levensverwachting. Dat moet vijf jaar van tevoren worden gemeld om mensen tijdig hierover te informeren. Dan hebben ze tijd om zelf aanvullende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld extra sparen voor hun (aanvullend) pensioen of om nu alvast een extra verzekering af te sluiten als ze toch eerder willen stoppen met werken.

Het kabinet heeft in 2012 besloten de AOW-leeftijd in etappes te verhogen om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden. In 2018 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar. In 2019, 2020 en 2021 komen daar elk jaar vier maanden bij. In 2021 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Die is vorig jaar oktober vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. En dat blijft ook in 2023 zo.

Wie wil zien wat op dit moment de leeftijd is waarop hij of zij voor het eerst AOW krijgt, kan daarvoor terecht op rekentools op de sites van de Sociale Verzekeringsbank en Wijzer in Geldzaken.

Documenten

 • Kamerbrief AOW-leeftijd in 2023

  Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de AOW-gerechtigde leeftijd voor het kalenderjaar 2023.

  Kamerstuk: Kamerbrief | 03-11-2017

Unquote

 

********************************************************************************

De AOW leeftijd wordt verder verhoogd. Bereken de ingangsdatum op svb.nl onder Wanneer AOW?

2 juni verhoging AOW-leeftijd met 51 stemmen aangenomen. Rijksoverheid: http://bit.ly/1MEcOTS 

 • AOW ingang op 66 jaar in 2018
 • AOW ingang op 67 jaar in 2021
 • verdere verhoging op basis van levensverwachting

1ste kamer: http://bit.ly/1T8FCbE

 

Bereken de ingangsdatum van uw AOW

Rijksoverheid: http://bit.ly/1JG4piN

 

Heeft u recht op de overbruggingsregeling?

Wijzer in geldzaken: http://bit.ly/1HlYnU6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd zal de financiële onbetaalbaarheid van de (collectieve) oudedagvoorziening verhelpen. De AOW-leeftijd wordt vanaf 1 januari 2013 verhoogd en de jaarlijkse aanvullende pensioenopbouw wordt ook aangepast.

Vanaf 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd verhoogd met:

 • 1 maand per jaar in 2013, 2014, 2015;
 • 2 maanden per jaar in 2016, 2017, 2018. Dat wordt 3 maanden;
 • 3 maanden per jaar in 2019 t/m 2023. Dat wordt 4 maanden;
 • onbekend aantal maanden vanaf 2024 (bepaald door levensverwachting).

Zie op rijksoverheid.nl onder Wanneer krijg ik AOW?  

De AOW-leeftijd wordt 66 jaar in 2019 (mogelijk 2018) en 67 jaar in 2023 (mogelijk 2021). Let opieder die na 1 januari 1948 geboren is, wordt door de nieuwe regels getroffen.De huidige opbouwperiode is van 15 jaar tot 65 jaar. De systematiek blijft hetzelfde. De periode wordt 15 jaar plus 1 maand tot 65 jaar plus 1 maand na verlenging van 1 maand en 15 jaar plus 2 maanden resp. 65 jaar plus 2 maanden na verlenging met 2 maanden etc.

Zie op rijksoverheid.nl onder Algemene ouderdomswet en onder AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. Zie op de site van svb.nl de rekentool voor het bepalen van de ingangsdatum van de AOW: wat is de AOW-leeftijd. Let op: de verlengde ingangsdatum moet in hetzelfde jaar vallen als u 65 jaar wordt want anders valt u in de extra verlenging van het jaar daarop. Bijvoorbeeld in 2013 moet u voor 1 december 65 jaar worden om onder 1 maand verlenging te vallen en diegenen die daarna 65 jaar worden vallen onder het verlengingsregime van 2014. In 2014 geldt dat al in november en zij die later 65 jaar worden vallen onder het regime van 2015.

 

 

2025: AOW-LEEFTIJD 65 JAAR rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/01/kamerbrief-over-aow-leeftijd-in-2025    rijksoverheid.nl quote AOW-leeftijd na uitwerking pensioenakkoord... Volgende
Back to home

Oplossingen