10 juli 2018 Aangenomen: eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34911_verlaagd_wettelijk    rijksoverheid.nl Quote Ruim 1000 euro korting voor nieuwe studenten Vorige

Ouderbijdrage

Zie op duo.nl onder ouderbijdrage. De berekening van de ouderbijdrage dient om de eigen bijdrage te bepalen en de mogelijkheid voor aanvraag van een aanvullende beurs te berekenen.

De bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen van beide partners (verzamelinkomen). De berekening is gebaseerd op de inkomenscijfers van twee jaar voor de aanvraagdatum. Dus voor de aanvraag voor 2013 heeft u de cijfers van 2011 nodig. De vaststelling van de ouderlijke bjidrage wordt eerst via het verzamelinkomen van de man bepaald. De ouderlijke bijdrage kan verminderd worden in geval van al bestaande studieschulden van de ouders en van andere kinderen in het gezin waarvoor gezorgd wordt. Let op: u moet dat zelf opgeven. Verandering van inkomen bijvoorbeeld wegens ontslag kunt u aangeven op de site via formulieren als 'Inkomensverklaring IB60' of  'verlegging van het peiljaar'of via een bezwaarschrift binnen 6 weken na ontvangst van het bericht over de ouderbjidrage. DUO rekent niet met terugwerkende kracht. 

U vermindert een mogelijk aanvullende beurs met de ouderbijdrage. Als er een positief saldo is, kan de student de aanvraag voor de aanvullende beurs indienen. Als dit nagelaten is, kan niet achteraf alsnog de aanvullende beurs aangevraagd worden. Als het verzamelinkomen achteraf door de Belastingdienst herzien wordt, wordt een aangevraagde aanvullende beurs wel herzien.

 

Als gevolg van misbruik bij de aanvraag van uitwonenden beurs versus inwonenden beurs zijn maatregelen getroffen. Controles, huisbezoeken en boetes moeten misbruik voorkomen. Als het woonadres niet overeenkomt met het adres dat bekend is bij de GBA, is sprake van misbruik. Bij misbruik wordt de beurs aangepast en moet de teveel ontvangen studiebeurs tergbetaald worden met 50% boete. Bij herhaling vervalt de mogelijkheid tot studiefinanciering en geldt een boete van 100%. Ook worden personen gestraft die bewust meegewerkt hebben. Dat zijn de personen die huisvesting verlenen aan een student met uitwonendenbeurs en /of toestemming geven op een ades in het GBA waar de student niet woont. De boete is dezelfde boete als geldt voor de student die misbruik maakt.

Let op: Alleen als je nog onder het oude stelsel van studiefinanciering valt, is er een bijverdiengrens voor studenten. Onder het nieuwe stelsel mag je onbeperkt bijverdienen. Vragen en antwoorden via rijksoverheid.nl: rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/vraag-en-antwoord.   Scholieren... Volgende
Back to home

Oplossingen