Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


rijksoverheid.nl Quote Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald Nieuwsbericht | 07-07-2017 | 13:00 De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot onlangs in de Voorjaarsnota dat de zogenoemde kostendelersnorm in de AOW niet wordt ingevoerd. De ministerraad heeft er nu op voorstel van staatssecretaris... Vorige

Anw (Algemene nabestaandenwet)

Anw (Algemene nabestaandenwet).

Sinds de invoering van de Anw in 1996 (ter vervanging van de AWW, de Algemene weduwen- en wezenwet) is het aantal gerechtigden tot een uitkering sterk verminderd en is de uitkering inkomensafhankelijk geworden. Let op vanaf 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm. De Anw is bestemd voor de langstlevende partner (gehuwd of samenwonend of gescheiden met recht op alimentatie) en voor halfwezen/wezen. De regeling gaat ervan uit dat de langstlevende in beginsel een eigen inkomen zal kunnen verwerven en dus geen uitkering nodig heeft.

Een algemene eis is dat de overledene (niet de nabestaande) legaal in Nederland gewoond moet hebben en dus verzekerd was. De langstlevende kan de uitkering ontvangen tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarna is AOW van toepassing. De uitkering stopt ook bij hertrouwen of samenwonen (met uitzonderingen). Zie ook uitkeringen. Recenter: https://www.svb.nl/int/nl/anw/inkomsten/werkgever_zelfstandige/

 

Het recht op uitkering bestaat verder alleen als de langstlevende op de dag van overlijden:

 

1)   een kind verzorgt onder 18 jaar (ongehuwd);

2)   geboren is vóór 1 januari 1950;

3)   tenminste 45% arbeidsongeschikt is of

4)   zwanger is.

 

De uitkeringen betreffen:

Tot 1 juli (nieuwe gevallen) of 1 oktober (bestaande gevallen) 2013 bestond de halfwezenuitkering totdat het jongste kind 18 jaar is. De halfwezenuitkering was niet afhankelijk van andere inkomsten, maar wel van een eventuele niet-Nederlandse (half)wezenuitkering. Bij het vervallen van de halfwezenuitkering is de nabestaandenuitkering 20% verhoogd. Het verschil is hoofdzakelijk dat de halfwezenuitkering NIET en de nabestaandenuitkering WEL inkomensafhankelijk was.

 

De bruto uitkering van de langstlevende is inkomensafhankelijk. Inkomsten gerelateerd aan eerdere arbeid, zoals sociale uitkeringen, worden geheel afgetrokken. Inkomen uit tegenwoordige arbeid, inclusief VUT en prepensioen, wordt gedeeltelijk vrijgesteld, namelijk de som van 50% van het minimumloon per maand plus een derde van wat u boven dat bedrag verdient. Het nabestaandenpensioen, een nabestaandenlijfrente en inkomen uit vermogen worden niet afgetrokken!

 

Let op: de Anw-uitkering vervalt onder meer bij een stijgend inkomen uit arbeid of als uw kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De Anw-uitkering vervalt ook bij hertrouwen en samenwonen.

 

Zie op www.rijksoverheid.nl onder sociale verzekeringen per 1 januari 2013.

Bron:              Pensioenwet(Penw) Pensioenwet (PW) Wet... Volgende
Back to home

Oplossingen