Arbeidsongeschiktheid   De pensioenopbouw gaat vaak premievrij door bij (volledige) arbeidsongeschiktheid. In dit geval doet u er goed aan te controleren of de premiegrondslag nog verhoogd wordt. Vaak zult u bij minder dan 80% arbeidsongeschiktheid zelf premie bij moeten betalen. Bij sommige pensioenregelingen is vastgesteld dat de... Vorige

Pensioenopbouw bij werkloosheid

Bij werkloosheid na ontslag vervalt de pensioenopbouw, tenzij de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (Stichting FVP) de opbouw overneemt.

 

Deze regeling was alleen mogelijk op voorwaarde dat u:

  • 40 jaar of ouder was op de eerste werkloosheidsdag;
  • de eerste werkloosheidsdag vóór 1 januari 2011 viel. Na 1 januari 2010 gelden aparte voorwaarden;
  • bij ontslag deelnam aan een pensioenvoorziening;
  • een uitkering had en u het aanvraagformulier binnen 8 weken aan Stichting FVP teruggestuurd heeft.

Het recht bestond alleen over de periode dat u een loongerelateerde WW-uitkering geniet. UWV verzorgt de aanmelding.

De bijdrage aan de pensioenopbouw gaat uit van een maximuminkomen en betreft alleen het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Voor de voorwaarden kunt terecht op de website van de Stichting FVP. Toelating tot de regeling is gestopt vanwege het intensieve gebruik van de regeling.

Vaste contracten verdwijnen, werkzekerheid neemt af, werkwilligen werken (vrijwillig of onvrijwillig) op basis van flexibele contracten en bouwen weinig of geen oudedagsvoorziening op. Deze ontwikkeling heeft politieke aandacht gekregen en heeft geleid tot verschillende oplossingen om pensioen fiscaal vriendelijk op te bouwen. Op rijksoverheid.nl staat een opgave van alternatieven.... Volgende
Back to home

Oplossingen