Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiële voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Als gevolg van de daling van financiële tegemoetkomingen en stijging van studiekosten, doet u er goed aan om tijdig een kapitaal op te bouwen voor de studie van uw kinderen. Veel aanbiedingen worden hiervoor gedaan door financiële instellingen. Niet allen zijn ook in úw belang.   Mogelijkheden zijn: spaarrekening.... Vorige

Zorgtoeslag en ziektekostenverzekering - jongeren

2018: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen/gezondheid-en-zorg

************************************************************************

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering onder voorwaarden en bij een maximaal inkomen. Zie op belastingdienst.nl onder zorgtoeslag. Vanaf 1 januari 2013 geldt een vermogenstoets. Er is geen recht op de zorgtoeslag bij een vermogen in Box 3 hoger dan het heffingvrij vermogen plus meer dan € 82.000. Peildatum is het vermogen op 1 januari van het kalenderjaar waarvoor de toeslag geldt. Zie op www.belastingdienst.nl onder: hoogte van mijn vermogen. Maak ook een proefberekening voor uw recht op toeslagen: belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

Vanaf het moment dat jongeren 18 jaar zijn en vaak recht hebben op een studiefinanciering, dienen zij voor hun eigen ziektekostenverzekering te zorgen. Een student heeft zelf recht op zorgtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering. 

 

Let op: toeslag moet voor 1 september van het opvolgend jaar aangevraagd worden. Of later als u uitstel verkregen heeft. Toekenning wordt niet met terugwerkende kracht verleend.

 

Door als student gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering voor studenten zullen de kosten van de verzekering lager zijn.

 

Als er niet gewerkt wordt, is er ook geen inkomensafhankelijke toeslag. Kijk uit met de hoogte van de bijverdiensten. Kijk voor meer informatie onder Zorgverzekeringswet.

Alles over studie in het buitenland staat op www.wilweg.nl van www.nuffic.nl (overheidsorganisatie voor de internationalisering van het hoger onderwijs). Zie voor specifieke onderwerpen op www.wilweg.nl/landen of www.wilweg.nl onder erasmus... Volgende
Back to home

Oplossingen