Voor bijna alle financiële en beleggingsproducten geldt een provisieverbod. Zie op afm.nl onder professionals/onderwerpen/provisieverbod-kl-ov en op rijksoverheid.nl onder kamerstukken/2014/06/23/beantwoording-kamervragen.... Vorige

Klachten

Als u een klacht heeft in de financiële dienstverlening, wat kunt u doen?

Check de haalbaarheid: https://www.kifid.nl/sneltest/ 

 

- Interne klachtenprocedure

- Pas na de interne procedure: erkend klachteninstituut (Kifid of SKGZ https://www.skgz.nl/)

De klacht wordt in behandeling genomen door de Ombudsman Financiële Dienstverlening (https://www.nationaleombudsman.nl/ombudsvoorzieningen/financiele-ombudsman)

- Geschillencommissie https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2018/07/kifid_reglement_geschillencommissie_kleinzakelijke_financiering_-_1_juli_2018.pdf

- Commissie van Beroep https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2018/07/Reglement_Commissie_van_Beroep_juli_2015.pdf 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor klachten kunt u terecht bij het meldpunt financiële dienstverleners van de AFM en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

U kunt alleen een klacht indienen als de financiële dienstverlener geregistreerd is. Controleer of dat het geval is in het register.

 

 

Alleen via: - https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/klacht/kifid - https://www.ombudsmanpensioenen.nl/ - https://deletselschaderaad.nl/ - experts als advocaten, tussenpersonen, overheid. kunt... Volgende
Back to home

Oplossingen