Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Onderwijs/kennisoverdracht ontwikkelt zich snel van op locatie naar via internet en van betaald naar gratis. De overheid stimuleert open en online onderwijs.   1. Stimuleringsregeling 'Open en online onderwijs' Projecten met open en online onderwijs met een Creative Commons licentie, open in tijd en plaats en mogelijk gratis komen in... Vorige

Wet inkomstenbelasting 2001

Hoe bereken ik mijn inkomstenbelasting?

kvk.nl/tools-en-platformen/rekentool-inkomstenbelasting-2022/ 

 

 

Achtergrond Wet inkomstenbelasting 2001

Onder andere door het inventieve karakter van de belastingplichtigen en hun financiële adviseurs bleek dat de inkomsten voor de Staat verminderden. Een van de belangrijkste oorzaken was dat het bedrag waarover belasting geheven wordt (de belastinggrondslag) kleiner werd. Diverse inkomstenbronnen, zoals vermogenswinsten, waren onbelast en door innovatieve bancaire- en verzekeringsproducten werden gewone inkomsten omgezet in onbelaste inkomsten (uitholling van de belastinggrondslag).

Zo werden bijvoorbeeld groeifondsen ontwikkeld die geen belast dividend uitkeren maar het rendement toevoegen aan het vermogen. Deze vermogenstoename leidde tot een voor de belegger onbelaste koerswinst.

 

Belastingplichtigen bleken in toenemende mate bereid te verhuizen in een wereld van groeiende mobiliteit van kapitaal, mensen en bedrijven, aangemoedigd door het feit dat de landen in de Economische Unie op belastinggebied elkaar beconcurreren.

 

Tenslotte bleek dat de belastingdruk op inkomsten uit arbeid door belastingplichtigen als te hoog werd ervaren. Het verschil tussen bruto en netto inkomsten was zo groot (wigprobleem) dat de mogelijkheid tot consumptie te zeer beperkt werd. Dit alles heeft geleid tot een wijziging van het belastingstelsel.

 

 

Doel van de belastingwijziging De belastingwijziging had tot doel om de verkleining van de bedragen waarover belasting geheven werd, tegen te gaan. Doordat o.a. een aantal aftrekposten is vervallen, is de belastinggrondslag verbreed. Tevens werd, volgens de doelstelling van de belastingherziening, een meer rechtvaardige belastingheffing beoogd met een aansluiting op de maatschappelijke... Volgende
Back to home

Oplossingen