BEM clausule staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen Ouders of grootouders willen een spaarrekening openen voor kind of kleinkind zonder dat het kind of kleinkind het geld op kan nemen. Dat kan via schenken/nalaten onder bewind via een akte of een testament of een BEM clausule. Deze clausule kan opgenomen worden in een spaarovereenkomst en voorkomt... Vorige

Aftrekbaarheid giften

Aftrekbaarheid schenkingen/giften. belastingdienst.nl/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/giften

Overzicht ANBI'sbelastingdienst.nl/anbi_vereniging_sbbi/

Overzicht steunstichting SBBI: belastingdienst.nl/sbbi/overzicht_steunstichtingen_sbbi 

Er is geen overzicht van verenigingen. U kunt wel een instelling checken: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

 

******************

De Belastingdienst accepteert de aftrek van giften alleen als deze gedaan worden aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zie op belastingdienst.nl. Giften zijn aftrekbaar als tenminste 1 % van het verzamelinkomen, vóór persoonsgebonden aftrek, met een minimum van € 60 overschreden wordt. Wat u meer geeft dan deze drempel is aftrekbaar. Het maximum is 10 % van het verzamelinkomen. Bij de berekening van het minimum kunt u de giften van uzelf en uw fiscaal partner optellen.

Om onbeperkt aftrekbaar te schenken kunt u een periodieke gift doen. Voor kleine (afhankelijk van de kosten) en zeer grote jaarlijkse donaties is dit een goede oplossing. Daarvoor verplicht u zich via een notariële akte of vanaf 2014 zonder notaris via een schriftelijke overeenkomst voor een periode van minimaal vijf jaar een gelijkblijvend bedrag aan een vast doel te schenken. Kijk op belastingdienst.nl onder periodieke giften vanaf 2014 voor een voorbeeldovereenkomst.  Bereken het fiscaal voordeel op berekenhet.nl/schenken-en-erven. Overweeg een bepaling om de uitkering te stoppen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. 

 

De aftrek vindt plaats als persoonsgebonden aftrek in Box 1. De periodieke gift is niet aftrekbaar in Box 3. Zie op belastingdienst.nl onder Wat zijn uw schulden.

 

ANBI’s moeten goedgekeurd zijn door de Belastingdienst en zijn te vinden op de Zoekfunctie ANBI van Belastingdienst.nl.

Controleer de status van de instelling om te zien of schenkingen aftrekbaar zijn. Let ook op op de verruiming onder Geefwet.

 

De criteria voor de status ANBI zijn in 2010 aanzienlijk verscherpt. Het zogenaamde 90%-criterium stelt als eis dat een goed doel voor minimaal 90% (was 50%) het algemeen nut moet behartigen. Een deel van de algemeen nut beogende instellingen hebben een CBF- keurmerk. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) beoordeelt of goede doelen goed omgaan met de geworven gelden. Het is een particuliere organisatie en geeft geen uitsluitsel over de aftrekbaarheid. Veel kleinere instellingen staan niet ingeschreven, vooral vanwege de hoge kosten.

 

In 2014 zijn de criteria verder verscherpt (kerkelijke instellingen 2016) door te eisen dat bepaalde gegevens openbaar gemaakt worden via een internetsite. Gegevens als: bestuurssamenstelling, beleidsplan, beloningsbeleid, doelstelling, verslag van activiteiten en financieel verslag.

 

Een instelling kan ook aangemerkt worden als SBBI (sociaal belang behartigende instelling).  Daarvoor geldt alleen de vrijstelling voor schenk- en erfbelasting maar geen aftrekbaarheid. Wel aftrekbaar is een gift aan een steunstichting SBBI. Zie op belastingdienst.nl onder steunstichting SBBI aftrekken

Geef aftrekbaar http://bit.ly/dfs464-aftrekbaarheid-giften door:   1. gewone gift aan een ANBI of steunstichting SBBI let op de drempel. Uw gift is maar deels aftrekbaar. belastingdienst.nl/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/hoeveel_aftrek. check... Volgende
Back to home