Geef aftrekbaar http://bit.ly/dfs464-aftrekbaarheid-giften door:   1. gewone gift aan een ANBI of steunstichting SBBI let op de drempel. Uw gift is maar deels aftrekbaar. belastingdienst.nl/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/hoeveel_aftrek. check... Vorige

Waardering vruchtgebruik en bloot eigendom

De waarde van het vruchtgebruik wordt berekend door een op basis van een tabel vast te stellen factor (kapitalisatiefactor) te vermenigvuldigen met 6 %. Deze factor hangt af van de leeftijd van de gebruiker. De waarde van het bloot eigendom is het verschil van het vol eigendom van uw vermogen en de waarde van het vruchtgebruik. Zie ook: het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956.

 

Let op: voor de inkomstenbelasting geldt 4%.

De uitsluitingsclausule vervalt. Het gebruik van de insluitingsclausule is optioneel. Memorie van antwoord. Quote: Hoewel uitgangspunt van de initiatiefnemers is dat echtelieden voortaan in een beperkte gemeenschap van goederen huwen, kan om allerlei redenen behoefte bestaan om bij erfrechtelijke verkrijgingen en giften de testateur en de schenker de mogelijkheid te geven... Volgende
Back to home

Oplossingen