Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Overweeg te schenken met de warme hand dus bij leven! Hoeveel schenkbelasting betaal ik? belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/hulpmiddel-schenkbelasting   Als... Vorige

Partnerbegrip

Partnerbegrip 

Het partnerbegrip voor samenwonenden, die gebruik kunnen maken van het lage tarief en van hoge vrijstellingen, is in 2010 veranderd. Als algemene regel geldt dat 6 maanden voor overlijden of 24 maanden voor schenking aan bepaalde eisen voldaan is. Vereist is dat er een notariële samenlevingsovereenkomst met zorgverplichting opgemaakt is. Daarnaast moeten partners meerderjarig (18 jaar) zijn en een gezamenlijke huishouding voeren. Dit moet blijken uit de Gemeenschappelijke basisadministratie persoonsgegevens. Vanaf 2015 heeft mantelzorger geen recht meer op de vrijstelling.

 

Bloedverwanten (kind en ouder) zijn uitgesloten als partner. Tenzij sprake is van een ‘mantelzorgcompliment’ van de SVB tot 1 mei 2015. Daarna beslissen de gemeenten en gelden verschillende regelingen die u aanvraagt bij uw gemeente. Zie ook bij de Belastingdienst.

 

Voor partners die 5 jaar op hetzelfde adres ingeschreven staan is de notariële samenlevingsovereenkomst niet nodig. Er is overgangsrecht.

Pensioenen vallen niet onder de erfbelasting. De grote vrijstelling aan echtgenoot en samenwonenden wordt echter verminderd met 50% van de waarde van de uitkering per jaar. Deze uitkomst wordt tegen een factor gekapitaliseerd. De kapitalisatiefactor vindt u het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956.... Volgende
Back to home

Oplossingen