Wat bepaalt de omvang en de samenstelling van de nalatenschap? Op welke wijze kunt u dit beïnvloeden? Drie belangrijke aspecten verdienen daarbij uw aandacht:   1. De regeling die u treft bij uw huwelijk (het huwelijksgoederenregime). Het huwelijksgoederenregime wordt bepaald door het huwelijksvermogensrecht. In het huwelijksgoederenregime... Vorige

Waarom zou u iets nalaten?

Vroeger was het zeer gebruikelijk om te sparen. Ook vonden velen dat het een plicht was om vermogen ontvangen van ouders door te geven aan de kinderen. In de huidige samenleving, waarin materialisme, individualisme en consumptie veel belangrijker zijn geworden, spelen deze gevoelens minder een rol.

 

Als wij er toch van uitgaan dat u een deel van uw vermogen aan derden wilt overhevelen, doen zich veel vragen voor:

  • bij leven of bij dood?
  • aan naaste familieleden, derden of een goed doel?
  • vrij besteedbaar of onder allerlei voorwaarden?
Hoe gaat u na of er een testament is? www.centraaltestamentenregister.nl.    Veelal wordt het vermogen in delen aan familieleden nagelaten, gedeeltelijk bij leven en gedeeltelijk bij overlijden. Hierna bespreken wij eerst de wettelijke verdeling en vervolgens door u zelf te kiezen regelingen bij overlijden.... Volgende
Back to home

Oplossingen