Zoek op trefwoord

Vul een financieel begrip in en lees praktische, begrijpelijke en objectieve informatie.


Beste bezoekers,
www.definancielesite.nl zal als kosteloze, onafhankelijke en kritische financiƫle voorlichtingssite vanaf heden niet meer geactualiseerd worden.
De uitgebreide databank, bezocht door meer dan 263.000 bezoekers, zal tot 1 juli beschikbaar zijn om te raadplegen.
U kunt de websites van overheidsinstellingen voor informatie raadplegen. En dat is in deze tijd met ingrijpende wijzigingen op gebieden als o.a. studiefinanciering, sociale voorzieningen, Box 3 heffing, afbouw van ondernemersfaciliteiten, meer dan noodzakelijk. Schuldhulpverlening is nu van essentieel belang.
Indien u belang hecht aan een financieel klankbord, kunt u mailen naar info@definancielesite.nl. Ook tot na 1 juli beschikbaar voor u.


Iedereen die in Nederland woont en overlijdt valt onder de Successiewet. De verkrijger betaalt de belasting. Het is niet van belang wat de woonplaats of de nationaliteit van de ontvanger is. Er zijn enkele bepalingen die de toepassing van de wet uitbreiden, zoals de 180-dagen-regeling.    Deze regeling houdt in dat alles wat u binnen een termijn... Vorige

Wat wordt belast en tegen welke waarde? - servicekosten drukkend effect

Erfbelasting wordt geheven over de vrije verkoopwaarde (waarde in het economisch verkeer) van de vermogensbestanddelen (ongeacht waar deze zich bevinden), die iemand verkrijgt als gevolg van het overlijden van een andere persoon. De waardering moet direct na het overlijden plaatsvinden. 

Wanneer moet u aangifte doen? Dat staat op de website van de Belastingdienst onder 'na een overlijden': belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/na_een_overlijden/

 

De waarde van de vermogensbestanddelen wordt verminderd met de bestaande schulden (inclusief de kosten van de begrafenis en de vereffeningskosten van de nalatenschap) en vermeerderd met sommige giften voor zover gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden. Inbreng van schenkingen geldt daarnaast alleen als het expliciet bepaald is (zie onder Schenken). Op grond van het overgangsrecht dienen schenkingen door (groot)ouders aan (klein)kinderen van voor 2003 altijd ingebracht te worden.

 

Voor sommige vermogensbestanddelen zijn aparte regelingen vastgesteld, zoals:

  • de ouderlijke woning. Deze woning wordt in aanmerking genomen voor de WOZ-waarde. Daarbij geldt standaard de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van overlijden. Let op: u kunt expliciet vragen de WOZ-waarde van 1 januari van het jaar van overlijden te gebruiken voor de waardebepaling. Dit kan van belang zijn bij dalende prijzen. In de woningmarkt van 2015 is de prijsontwikkeling regionaal verschillend;
  • in geval van een service flat wordt uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer in plaats van de WOZ-waarde als die waarde belangrijk afwijkt van de WOZ-waarde. Dit geldt vanaf 2014. De servicelasten drukken de waarde waardoor minder erfbelasting betaald wordt. De regeling geldt ook voor erfenissen in 2012 en 2013. Zie op rijksoverheid.nl onder besluit-waardering-serviceflats 2013-791m;
  • waarde woning in verhuurde staat zie belastingdienst.nl onder waardebepaling_bij_erven_en_schenken/berekening_van_de_waarde_van_verhuurde_woningen/ 
  • de rechten op de opbrengst van vermogensbestanddelen (vruchtgebruik). U krijgt de opbrengst of het genot, maar u bent niet de eigenaar. De opbrengst kan bijvoorbeeld de rente bij de verkrijging van obligaties of het dividend bij de verkrijging van aandelen zijn. De waarde van het vruchtgebruik wordt berekend als een percentage van de waarde van het vermogensbestanddeel.

 

 

Bij het openvallen van de nalatenschap is goedgekeurd dat het bloot eigendom en de schulden aan de vruchtgebruiker toegerekend worden vanaf de 1ste peildatum voor Box 3 na het openvallen van de nalatenschap. Voorwaarde is dat het het recht op vruchtgebruik binnen 2 jaar na overlijden van de erflater gevestigd is. Ambtshalve vermindering is mogelijk voor een periode... Volgende
Back to home

Oplossingen