Er zijn vele wensen die leiden naar een financieel plan. Belangrijke wensen die zo gunstig mogelijk ingevuld moeten worden zijn vooral: -   goede afspraken binnen de huwelijksregeling; -   financiering van een eigen woning of een verbouwing; -   financiering van de opleiding van de kinderen, studentenhuisvesting; -  ... Vorige

Overheidstekort

25 juni 2015: overheidsschuld cbs/ Staline: helft-overheidsschuld-in-buitenlandse-handen.htm

 

13 april 2015. Voorjaarsrapportage Begrotingstoezicht 2015 van de Raad van State.

Ondanks een dalend begrotingstekort tot 1,2% in 2016 is er geen extra beleidsruimte. Zie op raadvanstate.nl onder begrotingstoezicht/voorjaarsrapportage-begrotingstoezicht-2015 en tweedekamer.nl onder brieven regering.  Cpb.nl onder kortetermijnraming 2015.

*******************************************************************************

Het wenselijke maximale overheidstekort (3% van het bbp) en de wenselijke maximale staatsschuld (60% van het bbp) worden aangegeven door de Europese Unie. Het zijn belangrijke politiek argumenten om - in geval van overschrijding - maatregelen te nemen tot reductie. Het overheidstekort dreigde 3% te overschrijden en de staatsschuld is hoger dan 60% (zie op wikipedia.nl onder Convergentiecriteria). 

Daarom zijn in 2014 belangrijke wetten goedgekeurd om de kosten op het gebied van zorg, huisvesting, onderwijs, werk, oudedagsvoorziening, sociale zekerheid te reduceren. De bezuinigingen hebben een grote negatieve impact op de financiële situatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Kernvraag is of de door de Europese Unie vastgestelde criteria wel bepalend moeten zijn. De tekorten verschillen enorm per land. Zie op wikipedia.nl staatsschulden in 2010 Lijst_van_landen_naar_staatsschuld.

 

Het overheidstekort is ook een kwestie van definities. Juni 2014: verlaging overheidstekort door herziening bbp berekening. Zie op cbs.nl onder revisie nationale rekeningen 2014. Bron: cbs.nl onder overheidstekort 2013 (integraal overgenomen):

quote

Het overheidstekort en de overheidsschuld over 2013 komen volgens de nieuwste berekeningen van het CBS lager uit dan in de eerste raming die in maart werd gepubliceerd. In de huidige berekening is de nationalisatie van SNS REAAL anders in het tekort verwerkt, zijn nieuwe internationale richtlijnen toegepast en zijn de recentste gegevens gebruikt. Zowel overheidstekort als overheidsschuld lager

Het overheidstekort over 2013 bedraagt volgens de nieuwste raming 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee ligt het nog verder onder de Europese 3-procentsnorm dan in de eerste raming, die in maart op 2,5 procent uitkwam. Zie ook nu.nl: http://www.nu.nl/politiek/3717283/nederlands-begrotingstekort-daalt-flink.html

Ook de overheidsschuld over 2013 komt nu lager uit: 68,6 procent in plaats van 73,5 procent van het bbp. De schuld is dus minder ver verwijderd van de norm van 60 procent.

Overheidstekort en overheidsschuld

Overheidstekort en overheidsschuld

 

Maart 2014. Het is voor het eerst dat het CBS illegale activiteiten meeraamt in de Nationale rekeningen. Het effect bedraagt € 2,5 miljard. Het bruto binnenlands product (bbp) is voor 2010 met € 44,7 miljard (bijstelling van 7,6%) naar boven bijgesteld. Deels vanwege nieuwe richtlijnen (bijvoorbeeld R&D kosten als investering), deels vanwege nieuwe informatiebronnen. Er worden ook bijramingen gemaakt voor zogenaamde zwarte activiteiten (underground activities, volgens het handboek van de OECD measuring the Non-observed Economy).

 

Het overheidstekort is als % van het bbp in 2010 door de herrekening met 0,1% licht gedaald. In juni worden tekorten van opvolgende jaren herrekend. Cijfers, zoals het overheidstekort, blijken afhankelijk te zijn van gekozen uitgangspunten. Het bezuinigingsbeleid hoort rekening te houden met de gekozen uitgangspunten en aanpassingen in de berekening van het bbp. Zie op cbs.nl onder Revisie nationale rekeningen en revisie-macro-economische-cijfers-cbs.htm en op cpb.nl onder kortetermijnraming maart 2014.

 

Eurostat heeft recent een overzicht gepubliceerd met daarin het effect van conceptuele wijzigingen op niveauramingen van BBP in EU landen ten gevolge van de revisie. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/esa_2010/documents/technical_press_briefing_ESA_2010.pdf

 

Het overheidstekort is te vinden op Cbs.nl onder tekortverwachting en cpb.nl onder Voorzichtig economisch herstel en EMU-saldo onder 3 procent met een verwachting voor het overheidstekort in 2014 van 2,9% van het bbp en 2015 van 2,1% van het bbp. De Voorjaarsnota -uiterlijk 1 juni- zal de herziening van de cijfers weergeven.

 

Het is verstandig het risico van bezuinigingsmaatregelen als gevolg van het terugdringen van het overheidstekort zichtbaar te (laten) maken in een financieel plan. Het maken van een financieel plan begint bij het maken van een persoonlijk budget. Op langere termijn heeft het CPB vastgesteld dat overheidsfinanciën houdbaar zijn. Zie op cpb.nl onder Minder zorg om vergrijzing.

 

Meer informatie voor wijziging van de criteria op cpb.nl onder publicatie/enthousiasme-bekoeld-over-indicator-structureel-overheidstekort.

 

Cijfers: http://perskamer.bkr.nl/stichting-bkr-aantal-mensen-met-betalingsachterstanden-daalt-snel/    Let op: schuldsanering via WSNP (na 3 jaar tot 5 jaar schuldenvrij opnieuw beginnen) is beter dan een faillissement (schulden blijven... Volgende
Back to home

Oplossingen